OSNOVNI SUD U SUBOTICI

 
24400 SENTA
GLAVNI TRG 2

SUDSKA JEDINICA U SENTI

(024) 814-081
TELEFON/TELEFAKS


PIB:
106400425
Matični broj:
08864403
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: