PLAVA TAČKA ATTC

 
24430 ADA
MARŠALA TITA 14

DOO ZA USLUGE I SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET
AUTO TRŽNO TEHNIČKI CENTAR

(024) 853-355
TELEFON
(024) 853-056
TELEFON
(024) 851-606
TELEFAKS


PIB:
100983246
Matični broj:
08232920
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: