TRISID ELEKTRO

 
22244 ADAŠEVCI
FRUŠKOGORSKA 89

ZANATSKA RADNJA ZA OPRAVKU ELEKTRIČNIH APARATA I USLUGE

(022) 481-392
TELEFON
064 6860-262
MOBILNI TELEFON


PIB:
104713017
Matični broj:
62225467
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: