UTVA SILOSI

UTVA SILOSI

 
26220 KOVIN
DUNAVSKA 46

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU SILOSA, PROFILA I OPREME

(013) 742-379
TELEFON
(013) 741-494
TELEFON
(013) 741-671
TELEFON
(013) 742-821
TELEFAKS

E-mail:
Sajt:

PIB:
101406441
Matični broj:
08196575
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: