VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES

 
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 30

DOO ZA PRUŽANJE USLUGA U TRETMANU VODA I UPRAVLJANJU VODAMA

(011) 3035-427
TELEFON
(011) 3035-437
TELEFON/TELEFAKS
(011) 3037-196
KRALJA MILANA 21


PIB:
100269097
Matični broj:
17373331
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: