VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA

 
24000 SUBOTICA
BANIJSKA 67


(024) 547-860
TELEFON
(024) 547-870
TELEFON


PIB:
100847552
Matični broj:
08058482
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: