VOJVODINAŠPED

 
23000 ZRENJANIN
PUPINOVA 6/I

AD ZA ŠPEDICIJU, CARINSKO ZASTUPANJE, ORGANIZACIJU SVIH VIDOVA TRANSPORTA, PREVOZ SUPER TEŠKIH TERETA NOVI SAD, PREDSTAVNIŠTVO ZRENJANIN

(023) 530-594
TELEFON
(023) 535-534
TELEFON
(023) 530-706
TELEFAKS


PIB:
101696406
Matični broj:
08041784
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: