VOJVODINAŠUME

 
23000 ZRENJANIN
KARAĐORĐEV TRG 87

JP ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA PETROVARADIN, ŠUMSKO GAZDINSTVO BANAT PANČEVO, ŠUMSKA UPRAVA ZRENJANIN

(023) 541-332
TELEFON
(023) 510-872
TELEFON
(023) 561-789
TELEFON


PIB:
101636567
Matični broj:
08762198
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: