Oglašavanje


 

Oglas u bilo kojem izdanju Privrednog Imenika Srbije osigurava pretplatnicima pojavljivanje u sva tri njegova medija: prvo na internetu, a zatim u Katalogu i Programu i to u trajanju od najmanje godinu dana.

Program, Katalog i Online Privredni Imenik Srbije

Uz zaista vrlo povoljne i fiksne cene svi oglašivači u Privrednom Imeniku Srbije ostvaruju i druge pogodnosti u vidu popusta kod nabavke naših izdanja (Katalog i Program B2B Srbija), prilikom obnove pretplate ili oglasa, kod korišćenja baze podataka na sajtu Privrednog Imenika Srbije i drugih usluga digitalnog marketinga.

Privredni Imenik Srbije je poslovno izdanje uređeno u skladu sa B2B (business to business) konceptom direktnog marketinga i ima za cilj da omogući direktnu komunikaciju oglašivača i korisnika, direktnu razmenu informacija i takođe da omogući preliminarnu analizu stanja na određenom terenu, odnosno tržištu ili u okviru određene privredne kategorije i delatnosti. Korisnici naših izdanja su po pravilu iz upravljačkog i rukovodećeg segmenta: direktori, vlasnici i viši menadžment poslovnih subjekata, bez obzira na njihovu veličinu, strukturu, oblik organizovanja ili poreklo kapitala.

Oglašavanje na sajtu Privrednog Imenika Srbije

Online Privredni Imenik Srbije je jedan od najposećenijih sajtova iz kategorije B2B portala i broj posetilaca iz godine u godinu raste. Pored stranica sa vestima, strane za pretraživanje baze podataka online Privrednog Imenika Srbije, info stranice firmi i strane Klasifikacije delatnosti su najčešće otvarane stranice na sajtu Privrednog Imenika Srbije. Kada se ima u vidu činjenica da Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije omogućava da svaki poslovni subjekt može pored svoje pretežne delatnosti da odabere i do 5 drugih delatnosti koje obavlja, to znatno uvećava frekvenciju prikazivanja oglasa na internet stranicama Privrednog Imenika Srbije. Internet sajt Privrednog Imenika Srbije je i veoma dobro pozicioniran na svim velikim internet pretraživačima, ne samo zbog velikog broja strana i redovnog ažuriranja sadržaja, već i zbog redovne optimizacije (SEO) svih stranica sajta.

Oglašavanje na sajtu Privrednog Imenika Srbije>>>

Oglašavanje u Katalogu Privrednog Imenika Srbije

Oglas u e-Katalogu Privrednog Imenika Srbije, pored besplatne objave i u online i elektronskom izdanju Privrednog Imenika Srbije, garantuju prolaz do više desetina hiljada poslovnih subjekata iz cele Srbije, jer se Katalog besplatno distribuira pretplatnicima i ostalim poslovnim subjektima i drugim zainteresovanim strankama sa kojima Privredni Imenik Srbije ostvari kontakt i bilo kakvu saradnju.

Oglašavanje u katalogu Privrednog Imenika Srbije>>>

Posebne usluge oglašavanje u Privrednom Imeniku Srbije

Pored oglašavanja na definisanim oglasnim pozicijama na sajtu Privrednog Imenika Srbije izdavač je u mogućnosti da ponudi posebne usluge oglašavanja u vidu Premium MOB oglašavanja na sajtu za pretrage na mobilnim telefonima i tablet uređajima.

Posebne usluge oglašavanja u Privrednom Imeniku Srbije>>>

Paketi za oglašavanje

Izdavač je ponudu za oglašavanje u svim svojim izdanjima uobličio u 4 osnovna paketa u skladu sa multimedijalnim konceptom Privrednog Imenika Srbije, koji podrazumeva da oglašivači prema cenovnom rasponu dobijaju adekvatan oglasni prostor u svim izdanjima Privrednog Imenika Srbije i odgovarajuće usluge digitalnog marketinga.

Paketi za oglasavanje

 

Cenovnik proizvoda i oglasnog prostora u izdanjima Privrednog Imenika Srbije možete preuzeti u PDF formatu (2,6 MB):