PANŠPED NOVI SAD – INTEGRISANA LOGISTIČKA PODRŠKA
09.04.2021.

 

PANŠPED DOO Novi Sad osnovan je 1990. godine i već 30 godina uspešno posluje na regionalnom, balkanskom i evropskom tržištu. PANŠPED je logistički servis provajder koji pored transportnih usluga i špediterskih poslova iz domena carinskog zastupanja, svojim klijentima obezbeđuje usluge skladištenja, manipulacije, distribucije i osiguranja robe u međunarodnom transportu i time pruža integrisanu logističku podršku. 

Od 1996. godine kompanija PANŠPED je redovan član Međunarodne asocijacije špeditera - FIATA, što pored prestižnog statusa, kompaniji omogućava da izdaje špediterske potvrde kao garanciju prihvata i otpreme robe: FCR, FCT i FBL, koje su validne u međunarodnom poslovanju. Prisustvo godišnjim kongresima i FIATA konferencijama omogućava kompaniji PANŠPED da bude u toku sa svetskim kretanjima u oblasti špedicije i logistike.

Od 2007. godine, usaglašavanjem poslovanja sa međunarodnim standardom ISO 9001:2000, koji je sertifikovan od strane renomirane kompanija SGS, uveden je sistem menadžmenta kvaliteta, a 2010. 2013. i 2016. godine urađena je resertifikacija, te je poslovanje kompanije usaglašeno sa zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001:2008.  Početkom 2019. godine urađena je nova resertifikacija i sve je usaglašeno sa zahtevima standarda ISO 9001: 2015.  Početkom 2018.godine poslovanje kompanije Panšped usklađeno je sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i dobijen je novi sertifikat.

Cilj kompanije je da gradeći uspešne partnerske odnose sa saradnicima i ulažući u usavršavanje i razvoj potencijala zaposlenih, pruži visokokvalitetnu uslugu krajnjim korisnicima usluga i ostvari poziciju lidera na tržištu.

Misija kompanije PANŠPED je posvećen rad, kontinuirano razvijanje novih i poboljšanje postojećih usluga, modernizacija logističke infrastrukture, IT podrške i ulaganje u najvažniji segment „know how“ svih zaposlenih u logistici.

Dalji planovi su orijentisani na integrisanje u evropske i svetske privredne tokove, učvršćivanje pozicije na široj regiji Balkana, Centralne i Jugoistočne Evrope.

Prateći trendove globalne logistike u međunarodnom špediterskom poslovanju, tokom druge decenije poslovanja PANŠPED je proširio osnovnu delatnost uvodeći novi spektar integralnih logističkih rešenja i usluga:

  • Drumski saobraćaj
  • Železnički saobraćaj
  • Kontejnerski saobraćaj
  • Avio saobraćaj
  • Brodski saobraćaj
  • Robno-transportni terminal
  • Carina
  • Agroservis

Sedište kompanije se od osnivanja nalazi u Novom Sadu, a poslovna mreža podrazumeva filijale i odabrane partnere na svim tržištima i u regionima u kojima kompanija posluje:

Adresa: Vojvode Šupljikca 40, 21000 Novi Sad, P.O. box 241, Srbija

E-mail: info@pansped.rs

Tel: +381 21 489 69 00 Fax: +381 21 489 69 03

Radno vreme: Ponedeljak - Petak  od 9.00 do 17.00 / Subota od 9.00 do 14.00 / Nedelja - Ne radimo

Robno transportni terminal

Adresa: Put novosadskog partizanskog odreda 9, 21 000 Novi Sad, Srbija

E-mail: goran.stojanovic@pansped.rs

Tel: +381 21 52 91 94 Fax: +381 21 52 92 01

Filijala Bačka Palanka

Adresa: Novosadski put, Stara ciglana bb, 21413 Čelarevo (21400 Bačka Palanka)

Carinski terminal

Kontakt: Ninoslav Tešanović 

Tel: + 381 60 0777 896

Više o svemu potražite na sajtu kompanije PANŠPED >>>

Informacija za kontakt sa kompanijom PANŠPED na sajtu Privrednog Imenika Srbije >>>