Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

DRVO I NAMEŠTAJ

DRŽAVNA UPRAVA

EKSTERITORIJALNE ORGANIZACIJE I TELA

ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI APARATI I OPREMA

ENERGIJA, SIROVINE I VODOPRIVREDA

FINANSIJE, BANKE I OSIGURANJE

FOTO, OPTIČKA, MERNA OPREMA I INSTRUMENTI

GRAĐEVINARSTVO

GRAĐEVINSKI MATERIJALI, STAKLO I KERAMIKA

GUMA I PLASTIKA

HEMIJSKA INDUSTRIJA I FARMACIJA

HRANA, PIĆA I DUVAN

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

IZDAVAŠTVO I ŠTAMPA

KOŽA I OBUĆA

KULTURA, UMETNOST I INFORMISANJE

MAŠINE, ALATI I INDUSTRIJSKA OPREMA

METALI I METALNI PROIZVODI

MOTORNA VOZILA I DRUGA SAOBRAĆAJNA SREDSTVA

NEKRETNINE

OBRAZOVANJE I NAUKA

ORGANIZACIJE, UDRUŽENJA I SINDIKATI

ORUŽJE I MUNICIJA

PAPIR I KARTON

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

POSLOVNE AKTIVNOSTI

PROIZVODI ZA KUĆNU I LIČNU UPOTREBU

RECIKLAŽA I UPRAVLJANJE OTPADOM

SPORT, REKREACIJA I RAZONODA

TEKSTIL I ODEĆA

TELEKOMUNIKACIJE

TRANSPORT I SAOBRAĆAJ

TRGOVINA OSTALA

UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

USLUŽNE DELATNOSTI

ZDRAVSTVO I SOCIJALNI RAD