Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

MAŠINE, ALATI I INDUSTRIJSKA OPREMA

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

MONTAŽA INDUSTRIJSKIH MAŠINA I OPREME

Šifra delatnosti: 332000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata specijalnu montažu industrijskih mašina i opreme. Ugrađivanje opreme koja je sastavni deo građevinskog objekta spada u Građevinarstvo (npr. ugrađivanje liftova, pokretnih stepenica, uređaja za klimatizaciju, alarmnih sistema i dr.). Obuhvata: - instaliranje industrijskih mašina u fabrikama - sastavljanje opreme za industrijsku procesnu kontrolu i upravljanje - sastavljanje opreme za kontrolu industrijskih procesa - instaliranje ostale industrijske opreme: komunikacione opreme; centralnih i sličnih računara; laserske i elektromedicinske opreme - demontaža većih industrijskih mašina i opreme - montaža mlinova - opremanje mašina - montažu opreme za kuglane

POPRAVKA MAŠINA

Šifra delatnosti: 331200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata popravku i održavanje industrijskih mašina i opreme - oštrenje ili instaliranje, zamena sečiva i testera u komercijalnim i industrijskim mašinama, ili usluge zavarivanja (automatsko, opšte); popravku poljoprivrednih i drugih mašina i opreme teške industrije, mašinskih alatki, komercijalne opreme za hlađenje, građevinske opreme i rudarskih mašina i sličnih mašina i opreme iz oblasti 28: - popravku i održavanje nemotornih mašina za vozila - popravku i održavanje pumpi, kompresora i sličnih uređaja - popravku i održavanje mašina koje koriste fluidnu energiju - popravku ventila - popravku zupčanika i drugih prenosnika - popravku i održavanje industrijskih peći - popravku i održavanje uređaja za dizanje i prenošenje, uključujući liftove i pokretne stepenice - popravku i održavanje industrijskih naprava za hlađenje i opreme za pročišćavanje vazduha - popravku i održavanje opštih mašina komercijalnog tipa - popravku i održavanje ručnih mašina na struju - popravku i održavanje mašina i pomoćnih delova za sečenje i oblikovanje metala - popravku i održavanje mašina opšte namene - popravku i održavanje traktora za poljoprivredu - popravku i održavanje mašina za poljoprivredu i šumarstvo - popravku i održavanje metalurških mašina - popravku i održavanje mašina za obradu hrane, pića i duvana - popravku i održavanje mašina za tekstilnu industriju, proizvodnju kože - popravku i održavanje mašina za industriju papira - popravku i održavanje mašina za industriju plastike i gume - popravku i održavanje ostalih mašina za posebne svrhe iz oblasti 28 - popravku i održavanje naprava za merenje - popravku i održavanje automata - popravku i održavanje registarskih kasa - popravku i održavanje mašina za fotokopiranje - popravku i održavanje računskih mašina, elektronskih ili neelektronskih - popravku i održavanje pisaćih mašina - popravku i održavanje presa za ploče iverice i slično - popravku i održavanje mašina i aparata za zavarivanje i lemljenje

POSREDOVANJE U PRODAJI MAŠINA, INDUSTRIJSKE OPREME, BRODOVA I AVIONA

Šifra delatnosti: 461400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata posredovanje u prodaji mašina, uključujući kancelarijske mašine i računare, industrijsku opremu, brodove i avione.

PROIZVODNJA HIDRAULIČNIH POGONSKIH UREĐAJA

Šifra delatnosti: 281200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - hidrauličnih i pneumatskih delova (pumpi, motora, kompresora, ventila, cevi i fitinga) - uređaja za pripremu vazduha za korišćenje u pneumatskom sistemu - fluidnih energetskih sistema - hidrauličnih transmisionih aparata - hidrostatičnih transmisija

PROIZVODNJA INDUSTRIJSKIH PEĆI I GORIONIKA

Šifra delatnosti: 282100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - električnih i drugih industrijskih i laboratorijskih peći i ložišta, uključujući i peći za spaljivanje - gorionika - električnih fiksnih uređaja za zagrevanje prostora i električnih grejača vode u bazenima - neelektričnih fiksnih uređaja za zagrevanje, npr. solarnih kolektora, parnih, uljnih i sličnih gorionika i uređaja za domaćinstva - električnih uređaja za zagrevanje u domaćinstvima (vazdušnih uređaja za zagrevanje na električni pogon, toplotnih pumpi itd.) i vazdušnih uređaja za zagrevanje koji ne rade na električni pogon - mehaničke opreme za loženje, rešetki, aparata za pražnjenje pepela itd.

PROIZVODNJA KANCELARIJSKIH MAŠINA I OPREME, OSIM RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Šifra delatnosti: 282300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - računskih mašina - registar-kasa - kalkulatora, elektronskih ili neelektronskih - mašina za obrađivanje pošiljki (kovertiranje, pečatiranje i adresiranje; otvaranje, sortiranje, skeniranje) i mašina za sređivanje pošiljki - pisaćih mašina - stenografskih mašina - kancelarijske knjigovezačke opreme - mašina za pisanje čekova - mašina za prebrojavanje i uvijanje metalnog novca - rezača za olovke - spajalica i mašina za skidanje spajalica - mašina za prebrojavanje glasova - držača za trake - probijača za rupe - mašina za fotokopiranje - kertridža za tonere - školskih tabli; belih tabli i marker-tabli - mašina za diktiranje (diktafona)

PROIZVODNJA MAŠINA ZA INDUSTRIJU HRANE, PIĆA I DUVANA

Šifra delatnosti: 289300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - sušara za poljoprivredu - mašina za mlekarsku industriju: separatora pavlake; mašina za obradu i preradu mleka; mašina za izradu sira (homogenizatora, kalupa, presa i dr.) - mašina za mlinsku industriju: mašina za čišćenje, sortiranje ili razvrstavanje semena, žita ili sušenog mahunastog povrća (vejača, sita, separatora, mašina za pranje semenja); mašina za proizvodnju brašna (mlinova, prosejivača, čistača mekinja, mešalica, mašina za odstranjivanje ljuspica s pirinča i mašina za razdvajanje zrnevlja) - presa i mašina za gnječenje u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova i dr. - mašina za pekarsku industriju i izradu makarona, špageta i sličnih proizvoda: pekarskih peći, uređaja za mešenje, komadanje, razdeljivanje i oblikovanje testa, mašina za slaganje keksa i dr. - mašina i opreme za preradu raznovrsne hrane: za izradu slatkiša, kakaoa ili čokolade; za proizvodnju šećera i piva; obradu mesa ili živine, pripremu voća, koštunjavog voća ili povrća, ribe, ljuskara ili morske hrane - mašina za filtriranje i čišćenje - mašina za ekstrakciju i preradu životinjskih i biljnih masti i ulja - mašina za preradu duvana i izradu cigareta ili cigara, duvana za lulu, duvana za žvakanje, burmuta i dr. - mašina za pripremu hrane u hotelima i restoranima

PROIZVODNJA MAŠINA ZA INDUSTRIJU PAPIRA I KARTONA

Šifra delatnosti: 289500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - mašina za izradu pulpe (celuloznih vlakana) - mašina za izradu papira i kartona - mašina za izradu predmeta od papira i kartona

PROIZVODNJA MAŠINA ZA INDUSTRIJU TEKSTILA, ODEĆE I KOŽE

Šifra delatnosti: 289400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - mašina za tekstilnu industriju: mašina za pripremu, proizvodnju, istiskivanje, izvlačenje, teksturiranje i sečenje veštačkih ili sintetičkih vlakana, materijala ili prediva; mašina za pripremu tekstilnih vlakana: za čišćenje pamuka, raskidanje bala, sakupljanje i rastresanje pamuka, pranje i karbonizaciju vune i dr.; mašina za češljanje, grebenanje i namotavanje vune na ramove i dr.; predilica; mašina za pripremu tekstilnog prediva: za namotavanje, snovanje i dr.; mašina za tkanje (razboja), uključujući ručne razboje; mašina za pletenje; mašina za izradu čvorovanih mreža, tila, čipki, pletenica i dr. - pomoćnih uređaja i opreme za tekstilne mašine: dobi-mašina, žakard-mašina, automatskih zaustavljača kretanja, mehanizama za zamenjivanje tkačkih čunjeva, vretena i leptirnjaka za vretena i dr. - mašina za štampanje tkanina - mašina za obradu tkanina: mašina za pranje, beljenje, bojenje, dekorisanje, finalnu doradu, premazivanje ili impregnaciju tkanina; mašina za namotavanje, odmotavanje, previjanje, sečenje ili reckanje tkanina - mašina za pranje i mašina za peglanje: mašina za pranje i mašina za peglanje, uključujući tople prese; mašina za pranje i sušenje perioničkog tipa; centrifugalnih mašina za sušenje odeće; mašina za hemijsko čišćenje - šivaćih mašina, kao i glava i igala za njih (za domaćinstvo ili ne) - mašina za izradu ili dovršavanje filca ili netkanog tekstila - mašina za kožnu industriju: mašina za pripremu, štavljenje ili obradu sirove kože, krzna ili štavljene kože; mašina za izradu ili popravku obuće i drugih predmeta od kože ili krzna

PROIZVODNJA MAŠINA ZA IZRADU PLASTIKE I GUME

Šifra delatnosti: 289600 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju mašina za izradu meke gume i plastike i za izradu proizvoda od tih materijala: ekstrudera, presa, mašina za izradu ili protektiranje guma za vozila i drugih mašina za izradu proizvoda od gume i plastičnih masa

PROIZVODNJA MAŠINA ZA METALURGIJU

Šifra delatnosti: 289100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - mašina i opreme za rad s vrelim metalima: konvertora, kalupa za ingote, lonaca za livenje, mašina za livenje (osim za ingote) i dr. - mašina za valjanje metala i valjkova za te mašine

PROIZVODNJA MAŠINA ZA OBRADU METALA

Šifra delatnosti: 284100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - alatnih mašina za obradu metala (i onih koje koriste laser, ultrazvuk, elektroeroziju, plazmu, magnetski puls) - mašinskog oruđa za izvrtanje, bušenje, glodanje, oblikovanje, struganje i mlevenje - mašina za rezanje i isecanje metala - mašinskog oruđa za etaloniranje i presovanje - mašina za vučenje metala i mašina za obradu žice - presa za probijanje, hidrauličnih presa, hidrauličnih kočnica, čekića, mašina za kovanje itd.

PROIZVODNJA MAŠINA ZA OSTALE SPECIJALNE NAMENE

Šifra delatnosti: 289900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - sušilica za drvo, celulozu, papir, karton i druge materijale (osim za poljoprivredne proizvode i tekstil) - štamparskih i knjigovezačkih mašina, kao i mašina za delatnosti koje podržavaju štampanje na velikom broju materijala - mašina za izradu crepa i opeke, za oblikovanje keramičkih proizvoda, cevi, grafitnih elektroda, kreda za pisanje, kalupa za livnice i dr. - poluprovodnih proizvodnih mašina - industrijskih višenamenskih robota - različitih specijalnih mašina i opreme: mašina za sastavljanje električnih i elektronskih svetiljki, cevi i sijalica; mašina za izradu ili toplu obradu stakla ili staklene robe, staklenih vlakana ili prediva; mašina i aparata za separaciju izotopa; mašina za izradu užadi i dr. - opreme za centriranje i balansiranje guma; opreme za balansiranje (osim balansiranja točkova) - sistema za centralno podmazivanje - opreme za lansiranje letelica, katapulta i slične opreme - automatskih uređaja za kuglanje (opreme za nameštanje kugli) - naprava za zabavne parkove: ringišpila, tobogana, streljana, ljuljaški itd.

PROIZVODNJA MAŠINA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Šifra delatnosti: 283000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - proizvodnju traktora za poljoprivredu i šumarstvo - proizvodnju jednoosovinskih traktora i motokultivatora - proizvodnju kosilica, uključujući kosilice za travnjake - proizvodnju poljoprivrednih samoutovarnih i samoistovarnih prikolica i poluprikolica - proizvodnju poljoprivrednih mašina za pripremu zemljišta, setvu ili đubrenje: plugova, rasturača đubriva, sejačica, drljača i dr. - proizvodnju mašina za žetvu i vršidbu: žetelica, vršalica, sortirki i dr. - proizvodnju mašina za mužu - proizvodnju poljoprivrednih mašina za prskanje i zaprašivanje - proizvodnju raznovrsne poljoprivredne opreme za gajenje živine i pčela, pripremu stočne hrane i dr. - proizvodnju mašina za čišćenje, sortiranje i klasiranje jaja, voća, semena, zrnevlja i dr.

PROIZVODNJA MAŠINA ZA RUDNIKE, KAMENOLOME I GRAĐEVINARSTVO

Šifra delatnosti: 289200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - elevatora, beskrajnih traka i konvejera za rad pod zemljom - mašina za bušenje, odsecanje, iskopavanje i prokopavanje tunela (za podzemnu upotrebu ili ne) - mašina za obradu minerala prosejavanjem, sortiranjem, separacijom i dr. - mešalica za beton i malter - mašina za zemljane radove: buldožera, angldozera, gredera (ravnjača), skrepera (zgrtalica), nivelirki, mehaničkih kašikara, utovarivača i dr. - kašika za buldožere i utovarivače - mašina za pobijanje i vađenje šipova, mašina za nanošenje površinskih slojeva maltera, bitumena i betona - guseničara i traktora za korišćenje u rudarstvu - velikih transportera za prevoz ruda

PROIZVODNJA MOTORA I TURBINA, OSIM ZA LETELICE I MOTORNA VOZILA

Šifra delatnosti: 281100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem i njihovih delova, osim motora za letelice, vozila i motocikle: brodskih motora; motora za železnicu (lokomotive) - klipova i klipnih prstenova, karburatora i svih delova za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, dizel motora i dr. - turbina i njihovih delova: parnih turbina i drugih parnih mašina; hidrauličnih turbina, vodnih kola i njihovih regulatora; turbina na vetar; gasnih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih za avione - svih jedinica za turbine s generatorom - motora za industrijsku upotrebu

PROIZVODNJA NEELEKTRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO

Šifra delatnosti: 275200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju neelektričnih grejalica za prostor, šporeta, rešetki, peći, opreme za kuvanje i ploča za grejanje.

PROIZVODNJA OPREME ZA PODIZANJE I PRENOŠENJE

Šifra delatnosti: 282200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - opreme na ručni ili mehanički pogon, mašina za podizanje, prenošenje, utovar i istovar: koturača i čekrka; dizalica, kranova, pokretnih platformi za podizanje, ophodnih transportera i dr.; radnih vozila sa opremom ili bez nje, za podizanje i prenošenje, sa sopstvenim pogonom ili bez njega (tip koji se koristi u fabrikama); mehaničke manipulatore i industrijske robote specijalno dizajnirane za podizanje, prenošenje, utovar i istovar - konvejera, žičanih dizalica, elevatora za tečnost i dr. - liftova, pokretnih stepenica i staza i dr. - delova uređaja za dizanje i prenošenje

PROIZVODNJA OSTALIH ALATNIH MAŠINA

Šifra delatnosti: 284900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - alatnih mašina za obradu svih vrsta materijala kao što su drvo, kost, kamen, tvrda guma, tvrda plastika, hladno staklo; uključena je obrada laserom, ultrazvukom, elektoerozijom, plazmom, magnetskim pulsom i sl. - držača za mašinsko oruđe - drugih specijalnih pričvršćivača za mašinsko oruđe - fiksnih mašina za spajanje, zakivanje, lepljenje ili drugo spajanje proizvoda od drveta, plute, kostiju, tvrde gume ili plastike - fiksnih rotacionih ili rotacionih udarnih bušilica, testera, zakovičara, rezača gvozdenog metala itd. - presa za ploče iverice i sl. - mašina za elektrane - delova i opreme za sva nabrojana mašinska oruđa

PROIZVODNJA OSTALIH MAŠINA I APARATA OPŠTE NAMENE

Šifra delatnosti: 282900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - uređaja za merenje težine (osim preciznih laboratorijskih vaga): kućnih vaga i vaga za trgovinu, vaga za kontinuirano merenje, vagonskih vaga, tegova i dr. - mašina i aparata za filtriranje i prečišćavanje tečnosti - uređaja za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tečnosti i praha: pištolja za raspršivanje, aparata za gašenje požara, mašina za čišćenje peščanim mlazom, mašina za čišćenje parom i dr. - mašina za pakovanje i uvijanje kao što su mašine za punjenje, zatvaranje, zaptivanje, kapsuliranje, označavanje i dr. - mašina za pranje ili sušenje boca i za gaziranje pića - mašina za destilaciju i prečišćavanje u rafinerijima nafte, hemijskoj industriji, industriji pića itd. - gasnih generatora - kalandera i drugih mašina za valjanje i odgovarajućih cilindara (osim za metal i staklo) - centrifuga (osim separatora u mlekarama i sušilica za odeću) - zaptivača i sličnih zaptivki izrađenih od kombinovanih materijala ili od slojeva istog materijala - automata za prodaju robe i dr. - libela, mernih traka i sličnih naprava, preciznog mašinskog alata (osim optičkog) - rashladnih stubova i sličnih uređaja za hlađenje pomoću reciklirane vode - neelektričnih aparata za zavarivanje

PROIZVODNJA OSTALIH PUMPI I KOMPRESORA

Šifra delatnosti: 281300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - vazdušnih i vakuum-pumpi, vazdušnih i drugih gasnih kompresora - pumpi za tečnost, opremljenih ili neopremljenih mernim uređajima - pumpi za gorivo, vodu, ulje, za automobilske motore i sl. - ručnih pumpi

PROIZVODNJA RASHLADNE I VENTILACIONE OPREME, OSIM ZA DOMAĆINSTVO

Šifra delatnosti: 282500 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju: - industrijske opreme za hlađenje i zamrzavanje - uređaja za klimatizaciju, uključujući dodatke za glavne delove - izmenjivača toplote i aparata za utečnjavanje vazduha i drugih gasova - ventilatora za potkrovlje (ventilatora za zabate, krovnih ventilatora itd.), osim za domaćinstva

PROIZVODNJA RUČNIH POGONSKIH APARATA SA MEHANIZMIMA

Šifra delatnosti: 282400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata proizvodnju ručnog alata sa ugrađenim motorom (električnim ili drugim) ili na pneumatski pogon: - cirkularnih ili klipnih testera - lančanih testera - bušilica i glodalica - ručnih uređaja za čišćenje peščanim mlazom - pneumatskih pištolja za spajanje - pneumatskih pištolja za zakivanje - brusilica - strigača i grickalica - klešta-ključeva - mašina za ukucavanje eksera koje se pokreću na barut

TRGOVINA NA VELIKO ALATNIM MAŠINAMA

Šifra delatnosti: 466200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko alatnim mašinama svih vrsta i za sve materijale - trgovinu na veliko automatizovanim alatnim mašinama

TRGOVINA NA VELIKO MAŠINAMA ZA TEKSTILNU INDUSTRIJU I MAŠINAMA ZA ŠIVENJE I PLETENJE

Šifra delatnosti: 466400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko automatizovanim mašinama za tekstilnu industriju i automatizovanim mašinama za šivenje i pletenje.

TRGOVINA NA VELIKO OSTALIM MAŠINAMA I OPREMOM

Šifra delatnosti: 466900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - trgovinu na veliko transportnom opremom, osim motornim vozilima, motociklima i biciklima - trgovinu na veliko robotima za proizvodne linije - trgovinu na veliko žicom, prekidačima i drugom instalacionom opremom za upotrebu u industriji - trgovinu na veliko električnim predmetima kao što su elektromotori, transformatori i prekidači - trgovinu na veliko ostalim nepomenutim mašinama koje se koriste u industriji (osim u rudarstvu, niskogradnji i visokogradnji i tekstilnoj industriji), trgovini, navigaciji i drugim delatnostima - trgovinu na veliko mernim instrumentima i uređajima

TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRIVREDNIM MAŠINAMA, OPREMOM I PRIBOROM

Šifra delatnosti: 466100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata trgovinu na veliko poljoprivrednim mašinama i opremom: - plugovima, rastresačima đubriva i sejačicama - žetelicama - vršalicama - mašinama za mužu - mašinama za živinarstvo i pčelarstvo - traktorima koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu - kosačicama, bez obzira na vrstu pogona

TRGOVINA NA VELIKO RUDARSKIM I GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA

Šifra delatnosti: 466300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »