Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

TRANSPORT I SAOBRAĆAJ

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

CEVOVODNI TRANSPORT

Šifra delatnosti: 495000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prenos gasa, tečnosti, polutečnih mešavina i ostalog tereta cevovodima - rad pumpnih stanica

DRUMSKI PREVOZ TERETA

Šifra delatnosti: 494100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata sve aktivnosti u vezi s prevozom tereta drumom: - prevoz trupaca - prevoz životinja - prevoz rashlađenog tereta - prevoz teškog tereta - prevoz rasutog tereta, uključujući prevoz kamionima i cisternama, kao i sakupljanje mleka s farmi - prevoz automobila - prevoz otpada i otpadnih materijala, bez skupljanja i odlaganja - iznajmljivanje teretnog vozila s vozačem - prevoz tereta vozilima koja vuku ljudi ili životinje

GRADSKI I PRIGRADSKI KOPNENI PREVOZ PUTNIKA

Šifra delatnosti: 493100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - kopneni prevoz putnika gradskim i prigradskim transportnim sistemima - prevoz do i od aerodroma i drugih putničkih terminala Ovde se mogu uključiti i različiti načini prevoza kao što su autobuski, tramvajski, trolejbuski, prevoz podzemnom železnicom, prevoz nadzemnom železnicom itd. Ovaj prevoz se vrši na redovnim relacijama, prema utvrđenom redu vožnje, što podrazumeva ukrcavanje i iskrcavanje putnika na određenim stanicama. Obuhvata: - prevoz uspinjačama, žičarama itd., ako su deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja - prevoz od grada do aerodroma i od grada do železničkih stanica

MANIPULACIJA TERETOM

Šifra delatnosti: 522400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - utovar i istovar tereta ili prtljaga putnika bez obzira na vrstu saobraćajnog sredstva kojim je prevoz izvršen - utovar u brodove i istovar iz njih - utovar u teretne železničke vagone i istovar iz njih

OSTALE PRATEĆE DELATNOSTI U SAOBRAĆAJU

Šifra delatnosti: 522900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - poslove špedicije - organizovanje prevoza železničkim, drumskim, pomorskim ili vazdušnim putevima - organizovanje grupnih i individualnih pošiljki (uključujući preuzimanje i isporučivanje, kao i grupisanje pošiljki) - izdavanje i pribavljanje transportnih dokumenata i tovarnih listova - poslove carinskih zastupnika - poslove pomorskih i avio-špeditera - brokerske poslove za brodski i avionski prostor - rukovanje teretom, npr. privremeno pakovanje samo u svrhe zaštite robe tokom tranzita, prepakivanje, uzimanje uzoraka i merenje težine robe

OSTALI PREVOZ PUTNIKA U KOPNENOM SAOBRAĆAJU

Šifra delatnosti: 493900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - ostali prevoz putnika drumom: redovni autobuski međumesni prevoz; vanredni prevoz (čarter-prevoz), npr. u svrhe ekskurzije, i ostale povremene usluge prevoza; prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu - prevoz uspinjačama, žičarama i ski-liftovima ako nisu deo sistema gradskog ili prigradskog saobraćaja - prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih - prevoz putnika vozilima koja vuku životinje

POMORSKI I PRIOBALNI PREVOZ PUTNIKA

Šifra delatnosti: 501000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prekomorski prevoz putnika, kao i prevoz u priobalnim morskim vodama, redovan i vanredan: rad brodova za ekskurzije, krstarenja ili obilaske; rad trajekta i taksi-prevoz na vodenim putevima - iznajmljivanje brodova s posadom u turističke svrhe i prevoz u priobalnim morskim vodama (npr. za ribarski izlet)

POMORSKI I PRIOBALNI PREVOZ TERETA

Šifra delatnosti: 502000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prekomorski prevoz tereta, kao i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama, redovni i vanredni - prevoz tegljenjem ili potiskivanjem tegljanicama i potisnicama, naftnih platformi itd. - iznajmljivanje brodova s posadom za pomorski prevoz tereta i prevoz tereta u priobalnim morskim vodama

POŠTANSKE AKTIVNOSTI JAVNOG SERVISA

Šifra delatnosti: 531000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Poštanske aktivnosti javnog servisa su aktivnosti operatora koji rade pod jedinstvenim uslužnim sistemom u okviru jednog ili više određenih davalaca usluga. Aktivnosti podrazumevaju da pri obavljanju poštanskih usluga, poštanski operatori koriste poštansku mrežu, jedinice poštanske mreže, preradne centre, obavljaju prevoz pošiljka prema utvrđenoj putanji, prikupljaju i uručuju poštanske pošiljke. Mogu se uručiti/isplatiti poštanske pošiljke, npr. pismonosne pošiljke (pisma, dopisnice, štampane stvari, uputnice i dr.) i paketi, adresovana roba ili dokumenti. Ovde su uključene i druge usluge neophodne za podržavanje jedinstvenog uslužnog sistema: - prikupljanje poštanskih pošiljaka iz poštanskih sandučića, jedinica poštanske mreže, posredstvom ovlašćenog lica, u poslovnim prostorijama korisnika ili elektronskim putem. - prijem, prerada, prevoz i uručenje (dostava ili isporuka), unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema, u pružanju usluga može biti uključeno jedno ili više saobraćajnih sredstava privatnog ili javnog prevoza. - prijem, prenos i isplatu novčane uputnice

POŠTANSKE AKTIVNOSTI KOMERCIJALNOG SERVISA

Šifra delatnosti: 532000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge koje podrazumevaju posebne zahteve u pogledu načina (kurirske, ekspresne, ubrzane, hibridne i dr.) i kvaliteta prenosa: - prijem, prerada prevoz i uručenje unutrašnjih i međunarodnih poštanskih pošiljaka koje obavljaju jedinice izvan okvira jedinstvenog uslužnog sistema. U pružanju usluga može biti uključena jedna vrsta saobraćajnog sredstva privatnog/javnog prevoza ili više njih.

PREVOZ PUTNIKA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

Šifra delatnosti: 503000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevoz putnika rekama, kanalima, jezerima i ostalim unutrašnjim plovnim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa - iznajmljivanje turističkih brodova i jahti s posadom, za prevoz na unutrašnjim plovnim putevima

PREVOZ TERETA UNUTRAŠNJIM PLOVNIM PUTEVIMA

Šifra delatnosti: 504000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevoz tereta rekama, kanalima, jezerima ili drugim unutrašnjim vodenim putevima, uključujući i prevoz unutar luka i pristaništa - iznajmljivanje prevoznih sredstava (brodova) s posadom, za prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima

SKLADIŠTENJE

Šifra delatnosti: 521000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - rad skladišnih i stovarišnih objekata za sve vrste tereta, kao što su: silosi za žitarice, stovarišta za različite terete, stovarišta-hladnjače i dr. - skladištenje i čuvanje robe u slobodnim carinskim zonama (stranim trgovinskim zonama) - trenutno zamrzavanje u svrhe skladištenja

TAKSI PREVOZ

Šifra delatnosti: 493200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - taksi prevoz - ostalo iznajmljivanje putničkih vozila s vozačem

USLUGE PRESELJENJA

Šifra delatnosti: 494200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata usluge preseljenja poslovnih subjekata i domaćinstava drumskim saobraćajem.

USLUŽNE DELATNOSTI U KOPNENOM SAOBRAĆAJU

Šifra delatnosti: 522100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti u vezi s kopnenim prevozom putnika, životinja ili tereta: rad objekata i opreme na terminalima, kao što su železničke i autobuske stanice i stanice za manipulisanje teretom; upravljanje železničkom infrastrukturom (održavanje, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja i obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture); prateće aktivnosti u vezi s korišćenjem (naplata i održavanje) puteva, mostova, tunela, parkirališta ili garaža, parkirališta za bicikle, zimskog smeštaja prikolica i dr. - menjanje koloseka (skretanje) i ranžiranje - vuču vozila i pomoć na putu - pretvaranje gasa u tečnost u svrhu prevoza

USLUŽNE DELATNOSTI U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU

Šifra delatnosti: 522300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili robe vazdušnim putem: rad terminalskih objekata kao što su aerodromski terminali i dr.; kontrolu aerodroma i vazdušnog saobraćaja; rad zemaljske službe na aerodromima i dr. - protivpožarnu zaštitu i odbranu na aerodromima

USLUŽNE DELATNOSTI U VODENOM SAOBRAĆAJU

Šifra delatnosti: 522200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata aktivnosti u vezi s prevozom putnika, životinja ili tereta u vodenom saobraćaju: - rad objekata i opreme na terminalima kao što su luke i pristaništa - rad vodenih prevodnica i dr. - navigaciju, pilotažu i pristajanje - spasavanje, prevoženje tegljanicama i potisnicama i dr. - rad svetionika

VASIONSKI SAOBRAĆAJ

Šifra delatnosti: 512200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - lansiranje satelita i vasionskih vozila - vasionski prevoz putnika i tereta

VAZDUŠNI PREVOZ PUTNIKA

Šifra delatnosti: 511000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevoz putnika vazdušnim putem na redovnim linijama, sa utvrđenim redom letenja - čarter-letove - letove radi razgledanja panorame - iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza putnika - aktivnosti ostale civilne avijacije kao što je prevoz putnika od strane aeroklubova u svrhu obuke ili zabave

VAZDUŠNI PREVOZ TERETA

Šifra delatnosti: 512100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevoz tereta vazdušnim putem na redovnim linijama, s utvrđenim redom letenja - vanredni prevoz tereta vazdušnim putem - iznajmljivanje vazduhoplovne opreme s posadom u svrhe prevoza tereta

ŽELEZNIČKI PREVOZ PUTNIKA, DALJINSKI I REGIONALNI

Šifra delatnosti: 491000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava između dva grada na dužim rastojanjima - prevoz putnika korišćenjem železničkih voznih sredstava na području jednog regiona - prevoz putnika kolima za spavanje ili ručavanje kao sastavnog dela poslovanja prevoznika

ŽELEZNIČKI PREVOZ TERETA

Šifra delatnosti: 492000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - prevoz tereta na javnoj železničkoj infrastrukturi i na industrijskoj železnici - kombinovani prevoz tovarne jedinice železnicom, gde se početni ili završni deo prevoznog puta obavlja na kratkom rastojanju drumskim transportom