Klasifikacija delatnosti Privrednog Imenika Srbije

GRAĐEVINARSTVO

Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

BOJENJE I ZASTAKLJIVANJE

Šifra delatnosti: 433400 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - unutrašnje i spoljašnje bojenje zgrada - bojenje ostalih građevina - zastakljivanje, postavljanje ogledala i dr.

ISPITIVANJE TERENA BUŠENJEM I SONDIRANJEM

Šifra delatnosti: 431300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem i uzimanje uzoraka radi proučavanja terena i građenja, kao i u geofizičke, geološke ili druge svrhe.

IZGRADNJA CEVOVODA

Šifra delatnosti: 422100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izgradnju cevovoda za transportovanje tečnosti i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema. Obuhvata: - izgradnju ostalih građevina za: cevovode za prenos na velike daljine i gradske cevovode (međumesni i lokalni cevovodi); glavne dovode i mrežu; sisteme za navodnjavanje (kanali); rezervoare - izgradnju: odvodnih sistema (kolektora), uključujući i popravke; postrojenja za deponovanje otpadnih voda; crpnih stanica - kopanje bunara

IZGRADNJA ELEKTRIČNIH I TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA

Šifra delatnosti: 422200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni deo tih sistema. Obuhvata izgradnju ostalih građevina za: međumesne i lokalne komunikacione i energetske dalekovode i mrežu i elektrane.

IZGRADNJA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

Šifra delatnosti: 429100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - izgradnju: vodenih puteva, pristaništa, marina, ustava i dr., kao i izvođenje rečnih radova (utvrđivanje obala); brana i nasipa - iskopavanje (bagerovanje) vodenih puteva

IZGRADNJA MOSTOVA I TUNELA

Šifra delatnosti: 421300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - izgradnju mostova, uključujući i mostove za uzdignute autoputeve (vijadukte) - izgradnju tunela

IZGRADNJA OSTALIH NEPOMENUTIH GRAĐEVINA

Šifra delatnosti: 429900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - izgradnju industrijskih postrojenja, osim zgrada kao što su: rafinerije i postrojenja hemijske industrije - izgradnju građevina koje nisu zgrade, kao što su: sportski objekti na otvorenom - opremanje parcela potrebnom infrastrukturom (npr. melioracijom, izgradnjom puteva itd.)

IZGRADNJA PUTEVA I AUTOPUTEVA

Šifra delatnosti: 421100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - izgradnju autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake - površinske radove na ulicama, putevima, autoputevima, mostovima ili tunelima: asfaltiranje puteva; bojenje i obeležavanje oznaka na putevima; postavljanje ograda i saobraćajnih oznaka i sl. - izgradnju aerodromskih pista

IZGRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA

Šifra delatnosti: 412000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - izgradnju svih vrsta stambenih zgrada: zgrada s jednim stanom; zgrada s više stanova, uključujući i višespratne zgrade - izgradnju svih vrsta nestambenih zgrada: zgrada za industrijsku proizvodnju, npr. fabrika, radionica, montažnih postrojenja itd.; bolnica, škola i poslovnih zgrada; hotela, prodavnica, tržnih centara i restorana; aerodromskih zgrada; sportskih dvorana; parking garaža, uključujući i podzemne garaže; skladišta; zgrada za obavljanje verskih obreda - montažu i podizanje montažnih građevina na gradilištu - prepravke i obnovu postojećih stambenih građevina

IZGRADNJA ŽELEZNIČKIH PRUGA I PODZEMNIH ŽELEZNICA

Šifra delatnosti: 421200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata izgradnju železničkih pruga i podzemnih železnica.

KROVNI RADOVI

Šifra delatnosti: 439100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - podizanje krovova - pokrivanje krovova

MALTERISANJE

Šifra delatnosti: 433100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata malterisanje spoljnih i unutrašnjih površina zgrada i drugih objekata i ukrasne štuko-radove, uključujući i nanošenje odgovarajuće podloge.

OSTALI INSTALACIONI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Šifra delatnosti: 432900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata instaliranje ostale opreme (osim električne, vodovodne, kanalizacione) za grejne i klimatizacione sisteme ili industrijska postrojenja u zgradama i ostalim građevinama. Obuhvata postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za: - liftove i pokretne stepenice - automatska i obrtna vrata - gromobrane - sistem za vakuumsko čišćenje - toplotnu i zvučnu izolaciju, zaštitu od vibracija i dr.

OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI

Šifra delatnosti: 439900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - specijalizovane građevinske radove koji su zajednički za različite vrste građevina a zahtevaju posedovanje specijalnih veština ili specijalne opreme: izgradnju temelja (fundiranje), uključujući pobijanje šipova; postavljanje izolacije protiv vlage i hidroizolacija; uklanjanje vlage u zgradama; kopanje okna; montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata koje izvođač radova nije proizveo; armiranje; zidanje opekom i kamenom; montiranje i demontiranje skela i radnih platformi, uključujući i rad na skelama i radnim platformama uzetim u zakup; podizanje dimnjaka, industrijskih peći i dr.; izvođenje radova po specijalnim zahtevima, za koje je neophodnaveština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, tj. rad na visokim objektima - izvođenje podzemnih radova - izgradnju spoljnih bazena za plivanje - čišćenje parom, peskarenje i slični radovi na spoljašnosti zgrade - iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju koja ne može biti svrstana u specifični tip izgradnje, zajedno s radnicima

OSTALI ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

Šifra delatnosti: 433900 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - čišćenje novih zgrada nakon izgradnje - ostale nepomenute završne radove

POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Šifra delatnosti: 432100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata instaliranje električnih sistema u svim vrstama zgrada i ostalih građevina: - postavljanje instalacija: električnih vodova i priključaka; telekomunikacionih vodova; vodova za računarsku mrežu, kablovsku televiziju, uključujući optičke kablove; satelitskih antena; rasvetnih sistema; protivpožarne alarme; alarmne sisteme protiv provala; ulične rasvete i električnih signala; rasvete na aerodromskim pistama - priključivanje električnih aparata za domaćinstvo, uključujući podno grejanje

POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA

Šifra delatnosti: 433300 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata postavljanje, popločavanje, nameštanje (ili oblaganje) u zgradama i ostalim građevinama: - keramičkih, betonskih ili kamenih, zidnih ili podnih pločica, i oblaganje peći keramičkim pločicama - parketa i drugih podnih obloga od drveta, pokrivanje zidova drvetom - tapisona i linoleumskih podnih pokrivača, uključujući i one od gume ili plastičnih masa - podnih i zidnih obloga od teraca, mermera, granita ili škriljca - tapeta

POSTAVLJANJE VODOVODNIH, KANALIZACIONIH, GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA

Šifra delatnosti: 432200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata instaliranje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, uključujući dogradnju, adaptaciju, održavanje i popravke: - postavljanje instalacija u zgradama ili drugim građevinama za: grejne sisteme (na struju, gas ili naftu); peći (kotlarnice) i rashladne tornjeve; solarne neelektrične kolektore; vodovodnu i sanitarnu opremu; ventilacionu i klimatizacionu opremu i kanale; uređaje za gas; cevi za isparenja; protivpožarne sisteme; sisteme za rotacioni raspršivač - iskop kanala za instalacione radove

PRIPREMNA GRADILIŠTA

Šifra delatnosti: 431200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - raščišćavanje gradilišta - zemljane radove: iskopavanje, nasipanje, nivelisanje terena, iskop kanala, uklanjanje stena, miniranje i dr. - pripremne radove za rudarstvo: uklanjanje iskopa i druge radove i pripremanje mineralnih nalazišta, osim zemljišta s naftom i gasom - drenažne radove na gradilištu - drenažne radove na poljoprivrednom ili šumskom zemljištu

RAZRADA GRAĐEVINSKIH PROJEKATA

Šifra delatnosti: 411000 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata razradu građevinskih projekata za stambene i nestambene zgrade objedinjavanjem finansijskih, tehničkih i fizičkih sredstava neophodnih za realizaciju građevinskih projekata radi kasnije prodaje.

RUŠENJE OBJEKATA

Šifra delatnosti: 431100 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata rušenje i demontažu zgrada i drugih objekata.

UGRADNJA STOLARIJE

Šifra delatnosti: 433200 | Pogledajte sve firme iz ove delatnosti »

Obuhvata: - ugradnju vrata (osim automatskih i obrtnih), prozora, okvira za vrata i prozore od drveta ili drugog materijala - ugradnju kuhinjske opreme, ormana, stepeništa, opreme za radnje i sl. - ugradnju nameštaja - unutrašnje dovršavanje tavanica, pokretnih delova i dr.