ŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI
11000 BEOGRAD
FRANCUSKA 6/IITELEFON: (011) 3287-021
E-mail: belgrad@sdc.net
Sajt: www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ŠVAJCARSKO SRPSKA TRGOVINSKA KOMORA
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 50/IITELEFON: (011) 3086-048
E-mail: office@sscc.rs
Sajt: www.sscc.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
ŠVAJGER
34000 KRAGUJEVAC
SLAVOLJUBA MILEKIĆA 19

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA FRIZERSKI SALON

MOBILNI TELEFON: 064 1197-520
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: