FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
18000 NIŠ
ČARNOJEVIĆA 10-A

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 510-900
E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs
Sajt: www.fsfv.ni.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
21000 NOVI SAD
LOVĆENSKA 16

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 450-188
E-mail: admin@fsfv.ac.rs
Sajt: www.fsfvns.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
21000 NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 6

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 450-810
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Sajt: www.ftn.uns.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET UMETNOSTI U NIŠU
18000 NIŠ
KNEGINJE LJUBICE 10

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 522-396
E-mail: info@artf.ni.ac.rs
Sajt: www.artf.ni.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 18TELEFON: (011) 3615-436
Sajt: www.vet.bg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA BIOFARMING BAČKA TOPOLA
24300 BAČKA TOPOLA
MARŠALA TITA 39

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (024) 712-209
E-mail: sekretarijat@biofarming.edu.rs
Sajt: www.megatrend.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA BIOFARMING BAČKA TOPOLA
26000 PANČEVO
TRG KRALJA PETRA 11

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (013) 345-544
Sajt: www.fbio.megatrend.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-018
E-mail: infofcv@megatrend.edu.rs
Sajt: www.fcv.megatrend.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST
11000 BEOGRAD
TRAVNIČKA 2

VISOKO ŠKOLSKA USTANOVA ZA OBRAZOVANJE STRUČNJAKA IZ OBLASTI DIPLOMATIJE I BEZBEDNOSTI

TELEFON: (011) 2620-186
E-mail: office@fdb.edu.rs
Sajt: www.diplomatija.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO POLITIČKE STUDIJE-FEPPS
21000 NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 53

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

INFO: (021) 417-633
E-mail: studentska@fepps.edu.rs
Sajt: www.fepps.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA EVROPSKI BIZNIS I MARKETING
11000 BEOGRAD
VOJVODE DOBRNJCA 15

EVROPSKI UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3392-996
E-mail: febmeu@gmail.com
Sajt: www.febm.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA FINANSIJE I EKONOMIJU
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

CENTRALA: (011) 2180-271
E-mail: info@unionnikolatesla.edu.rs
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA FINANSIJE, BANKARSTVO I REVIZIJU
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2609-754
E-mail: info@alfa.edu.rs
Sajt: www.ftb.alfa.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 12-16CENTRALA: (011) 3282-111
E-mail: ffh@ffh.bg.ac.rs
Sajt: www.ffh.bg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: