FAKTOR
37000 KRUŠEVAC
KOSOVSKE BITKE 14

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE DOO UVOZ, DISTRIBUCIJA I PRODAJA AMBALAŽE I OPREME ZA PAKOVANJE

TELEFON: (037) 491-240
E-mail: office@faktorltd.rs
Sajt: www.faktorltd.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKTOR PLUS
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 49-A

DOO PREDUZEĆE ZA USLUGE IZ OBLASTI MARKETINGA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3293-729
E-mail: office@faktorplus.rs
Sajt: www.faktorplus.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKTOR X
34000 KRAGUJEVAC
DR ZORANA ĐINĐIĆA 21

FRIZERSKI SALON

TELEFON: (034) 364-901
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET BEZBEDNOSTI
11000 BEOGRAD
GOSPODARA VUČIĆA 50

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 6451-843
E-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
Sajt: www.fb.bg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI
11070 BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 20

UNIVERZITET UMETNOSTI BEOGRAD

DEKAN: (011) 2140-419
E-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs
Sajt: www.fdu.bg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE
35210 SVILAJNAC
SVETOG SAVE 60

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

TELEFON/TELEFAKS: (035) 8815-372
Sajt: www.educons.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET FEFA
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 44

UNIVERZITET METROPOLITAN FAKULTET ZA EKONOMIJU, MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA I KREATIVNU PRODUKCIJU

TELEFON: (011) 3122-440
E-mail: info@fefa.edu.rs
Sajt: www.fefa.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
11000 BEOGRAD
TADEUŠA KOŠĆUŠKA 63

UNIVERZITET METROPOLITAN BEOGRAD

TELEFON: (011) 2030-885
E-mail: info@fit.edu.rs
Sajt: www.fit.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2606-380
E-mail: fit@alfa.edu.rs
Sajt: www.fit.alfa.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
21208 SREMSKA KAMENICA
VOJVODE PUTNIKA 87

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

DEKANAT: (021) 4893-623
E-mail: fintech@educons.edu.rs
Sajt: www.educons.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA
34000 KRAGUJEVAC
SESTRE JANJIĆ 6

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

TELEFON: (034) 335-990
E-mail: kontakt@fink.rs
Sajt: www.fink.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
PARISKA 16

UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

SEKRETARIJAT: (011) 2630-635
Sajt: www.flu.bg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
34000 KRAGUJEVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 69TELEFON: (034) 306-800
E-mail: dekanat@medf.kg.ac.rs
Sajt: www.medf.kg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 50

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

CENTRALA: (011) 2659-466
E-mail: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
Sajt: www.fmu.bg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
35000 JAGODINA
MILANA MIJALKOVIĆA 14

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

CENTRALA: (035) 222-262
E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Sajt: www.pefja.kg.ac.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: