KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA SRBIJE
11000 BEOGRAD
NUŠIĆEVA 4/IITELEFON: (011) 3233-096
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO PROSVETNI CENTAR JOVAN ŠERBANOVIĆ
12320 ŽAGUBICA
KRALJA MILANA 25TELEFON: (012) 7643-835
Sajt: www.kpczagubica.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO TURISTIČKI CENTAR STEFAN NEMANJA
34220 LAPOVO
NJEGOŠEVA 33TELEFON: (034) 6851-361
E-mail: ktcsnlapovo@gmail.com
Sajt: www.ktclapovo.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO POLET
11000 BEOGRAD
CETINJSKA 2SEKRETAR: 063 8198-419
E-mail: kud.polet@gmail.com
Sajt: www.kudpolet.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA
25230 KULA
LENJINOVA 11/IVTELEFON: (025) 722-359
E-mail: kpzkula.s@gmail.com
Sajt: www.kpzkula.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO BRANKO CVETKOVIĆ
11000 BEOGRAD
MILOŠA POCERCA 10TELEFON: (011) 2646-142
E-mail: kudbc@eunet.rs
Sajt: www.kudbrankocvetkovic.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO BRANKO KRSMANOVIĆ
11000 BEOGRAD
BALKANSKA 4

AKADEMSKO KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3613-451
E-mail: office@krsmanovic.rs
Sajt: www.krsmanovic.org
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KULTURNO-UMETNIČKO DRUŠTVO VOJVODA STEPA
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 571Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUM BOUTIQUE
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 45

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KOMISION KUM TRGOVINA ODEĆOM NA MALO

TELEFON: (034) 331-892
E-mail: olivera.mladenovic66@gmail.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUM-ING
21000 NOVI SAD
BULEVAR CARA LAZARA 51

DOO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I USLUGE

TELEFON: (021) 624-465
E-mail: kuming@ptt.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUM-KOMERC
11050 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 636-A

ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA PVC STOLARIJA

TELEFON: (011) 2897-363
E-mail: officekumkomerc@gmail.com
Sajt: www.kumkomerc.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUMAKIS
11070 BEOGRAD
ANTIFAŠISTIČKE BORBE 38 LOKAL 2

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, UVOZ-IZVOZ DOO KOMPONENTE TRANSPORTNIH SISTEMA I SISTEMA ZA PRENOS SNAGE I TRANSPORTERI RAZNIH NAMENA

TELEFON: (011) 3015-246
E-mail: info@kumakis.rs
Sajt: www.kumakis.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUMAL
11070 BEOGRAD
ŠPANSKIH BORACA 22-G III/12

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ZASTUPANJE I PROMET DOO PROIZVODNJA TERMOIZOLACIONIH PANELA I EKSPANDIRANOG POLISTIRENA

TELEFON: (011) 3131-323
Sajt: www.kumal.hr
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUMANE
23271 KUMANE
LJUBICE ODADŽIĆ BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

DIREKTOR: (023) 786-086
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
KUMICO
18220 ALEKSINAC
SVETE PETROVIĆA BRNAKA 22

PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE I UVOZ-IZVOZ DOO

TELEFON: (018) 800-668
E-mail: kumico.aleksinac@gmail.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: