PRVA ISKRA-ENERGETIKA
11504 BARIČ
BARIČKA REKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ENERGOFLIUDA DOO

TELEFON: (011) 8701-600
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA ISKRA-FIM
11504 BARIČ
BARIČKA REKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU IZOLACIONIH MATERIJALA DOO

TELEFON: (011) 8701-310
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA ISKRA-FRAK
11504 BARIČ
BARIČKA REKA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU REGULACIONE ARMATURE I KOLA DOO

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA ISKRA-INŽENJERING
11000 BEOGRAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 6/III

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I KONSALTING DOO

TELEFAKS: (011) 3615-127
E-mail: office@piibaric.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA ISKRA-LAB
11504 BARIČ
BARIČKA REKA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU LINEARNOG ALKIL BENZOLA U RESTRUKTURIRANJU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8700-130
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA ISKRA-NAMENSKA PROIZVODNJA
11504 BARIČ
BARIČKA REKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU EKSPLOZIVA AD EKSPLOZIVI ZA RUDARSTVO, INDUSTRIJU NAFTE I GASA, PUTNU INDUSTRIJU, INDUSTRIJU PRERADE METALA I PROIZVOĐAČE MINSKO EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH EKSPLOZIVA

TELEFON: (011) 8701-059
Sajt: www.prvaiskra-namenska.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA KRAGUJEVAČKA GIMNAZIJA
34000 KRAGUJEVAC
DANIČIĆEVA 1TELEFON/TELEFAKS: (034) 335-506
E-mail: prvagimnazijakg@yahoo.com
Sajt: www.prvagimnazija.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA SPORTSKA KOŠARKAŠKA GIMNAZIJA-KOLEDŽ BEOGRAD
11000 BEOGRAD
STJEPANA SUPANCA 15-ATELEFON: (011) 2570-199
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA SRPSKA LIVNICA ZVONA
11000 BEOGRAD
FRANCUSKA 50

IZRADA CRKVENIH ZVONA, IZRADA MODELA I ODLIVAKA OD OBOJENIH METALA PO DOKUMENTACIJI

TELEFON: (011) 764-935
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
RADOJA DOMANOVIĆA 8SEKRETAR: (034) 332-461
E-mail: prvatehdir@gmail.com
Sajt: www.prvatehnicka.edu.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVA TELEVIZIJA
11070 BEOGRAD
AUTOPUT 22

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 2091-000
E-mail: info@prva.rs
Sajt: www.prva.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVAKO ENGINEERING
34000 KRAGUJEVAC
SRETE MLADENOVIĆA 2

DOO IZGRADNJA I PRODAJA APARTMANA

TELEFON: (034) 352-922
E-mail: office@prvakogroup.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVE REČI
11273 BATAJNICA
MILICE RAKIĆ 52

LOGOPEDSKO-EDUKATIVNI CENTAR PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I ORGANIZACIJA TERAPIJSKO-REHABILITACIONIH PROGRAMA, SAVETODAVNI RAD SA RODITELJIMA I VASPITAČIMA

MOBILNI TELEFON: 063 430-037
E-mail: kontakt@prvereci.rs
Sajt: www.prvereci.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVI BALKAN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
UGRINOVAČKA 227-B

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA MOTORNIH VOZILA

TELEFON: (011) 2101-111
E-mail: prvibalkan@gmail.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVI MAJ
32000 ČAČAK
NIKOLE TESLE 9

HEMIJSKA INDUSTRIJA AD

DIREKCIJA: (032) 5373-712
E-mail: office@prvimaj.rs
Sajt: www.prvimaj.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: