PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
SAVSKA 17-ACENTRALA: (011) 3601-400
E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs
Sajt: www.prvi.os.sud.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVI PARTIZAN-EMO
31000 UŽICE
MILOŠA OBRENOVIĆA 2

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (031) 514-501
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVI SRPSKI INŽENJERING
11000 BEOGRAD
DR TEODORA BOROCKOG 82

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3173-782
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVO OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
SAVSKA 17-ACENTRALA: (011) 3601-400
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PRVO SLOVO
11070 BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 17

IZDAVAČKO GRAFIČKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (011) 3130-296
E-mail: djackodoba@mail.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PS TIM INŽENJERING
31210 POŽEGA
DRINSKE DIVIZIJE 11

DOO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, MONTAŽU I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA INFRASTRUKTURNIH I TELEKOMUNIKACIONIH MREŽA

MOBILNI TELEFON: 064 8138-057
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PS TRAVEL
34000 KRAGUJEVAC
KARAĐORĐEVA 20

TURSITIČKA AGENCIJA SISTEM REZERVACIJE I PRODAJE AVIO KARATA, KRSTARENJA I TURISTIČKIH ARANŽMANA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 316-431
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSC
11000 BEOGRAD
DUBROVAČKA 3

DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET RAZVOJ, IMPLEMENTACIJA, INTEGRACIJA I ODRŽAVANJE REŠENJA ZASNOVANIH NA IT TEHNOLOGIJAMA

TELEFON: (011) 2030-070
E-mail: info@psc.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSC MOBILE SOLUTIONS
11080 BEOGRAD
MALE PRUGE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO INTEGRISANI INFORMACIONI SISTEM ZA UPRAVLJANJE PARKING OPERACIJAMA U URBANIM SREDINAMA I INTEGRACIJA VIRTUELNIH METODA NAPLATE PARKIRANJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 4142-734
Sajt: www.srb.sms4parking.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSC VUKOVIĆ
15000 ŠABAC
OBILAZNI PUT BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE PRODAJNO SERVISNI CENTAR VUKOVIĆ DOO OVLAŠĆENI PRODAVAC I SERVISER RENAULT i DACIA VOZILA

TELEFON/TELEFAKS: (015) 303-303
E-mail: prodajavozila@pscvukovic.rs
Sajt: www.pscvukovic.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSI CEVI ZA BRODOVE I INDUSTRIJU
19320 KLADOVO
ĐERDAPSKI PUT BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO CEVOVODI ZA BRODOGRADNJU I INDUSTRIJU

TELEFON: (019) 801-909
E-mail: bmitrovic@psipiping.com
Sajt: www.psipiping.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSI CRO
11070 BEOGRAD
TREŠNJINOG CVETA 11

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ISTRAŽIVANJE U MEDICINSKIM NAUKAMA

TELEFON: (011) 2022-500
E-mail: belgrade@psi-cro.com
Sajt: www.psi-cro.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSI LAB
11000 BEOGRAD
MATIJE GUPCA 40/2

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO UVOZ I DISTRIBUCIJA LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I OPREME, SERVISNA PODRŠKA LABORATORIJSKE OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3513-050
E-mail: office@psilab.rs
Sajt: www.psilab.rs
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSIHOCENTRALA
11000 BEOGRAD
CRNOGORSKA 2

PSIHOTERAPIJA, PSIHIJATRIJA I EDUKACIJA

MOBILNI TELEFON: 064 2288-885
E-mail: kontakt@psihocentrala.com
Sajt: www.psihocentrala.com
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:
PSP-INVEST
17500 VRANJE
MIŠARSKA 16

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, INDUSTRIJSKU KOOPERACIJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (017) 412-605
Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: