UTVA-MILAN PREMASUNAC
26212 KAČAREVO
MARŠALA TITA 2

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA
IZMENJIVAČI TOPLOTE SVIH VRSTA, POSUDE POD PRITISKOM, HIDRAULIČNE PRESE VELIKIH SNAGA

DIREKTOR: (013) 601-650
E-mail: office@utva-mp.com
Sajt: www.utva-mp.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VATROSTAL
23300 KIKINDA
RADE TRNIĆA 139

ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU REZERVNIH DELOVA ZA PROTIVPOŽARNE APARATE, SERVISIRANJE I ISPITIVANJE ISTIH

TELEFON: (0230) 424-613
E-mail: vatrostal@yahoo.com
Sajt: www.vatrostal.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIKING
21000 NOVI SAD
KOSOVSKA 26-A

DOO PREDUZEĆE ZA PRERADU KOŽE

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6613-917

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: