ALFATEC
18000 NIŠ
BULEVAR NIKOLE TESLE 63/5

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR

TELEFON: (018) 293-920
E-mail: office@alfatec.rs
Sajt: www.alfatec.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALLABO
11070 BEOGRAD
SREMSKIH ODREDA 1-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3187-981
E-mail: snezana.manic@allabo.rs
Sajt: www.allabo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ANTI ATOM
11070 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 32-A, L-16 I L-37

DOO PREDUZEĆE ZA RADIJACIONA MERENJA, INŽENJERING I KONSALTING
DEMONTAŽA RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA, PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE GROMOBRANSKE ZAŠTITE SA UREĐAJIMA ZA RANO STARTOVANJE-ELEKTRONSKI GROMOBRANI

TELEFON/TELEFAKS: (011) 7115-136
E-mail: antiatom@eunet.rs
Sajt: www.antiatom.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ASTRONOMSKA OPSERVATORIJA U BEOGRADU
11050 BEOGRAD
VOLGINA 7TELEFON/TELEFAKS: (011) 2419-553
E-mail: contact@aob.rs
Sajt: www.aob.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BBS TERMOELEKTRONIKA
11050 BEOGRAD
ŽIVKA DAVIDOVIĆA 86

PREDUZEĆE ZA RAZVOJ, PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE I TERMOTEHNIKU DOO

TELEFON: (011) 2447-891
E-mail: bbstermoelektrodoo@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BSK
11500 OBRENOVAC
CARA LAZARA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PRODAJA PROIZVODA ZASNOVANIH NA TEHNOLOGIJAMA IZ OBLASTI HIDRODINAMIKE: VAZDUŠNI BERAČI VOĆA, INDUSTRIJSKI VAKUM USISIVAČI

TELEFON/TELEFAKS: (011) 8720-874
E-mail: office@bsk.rs
Sajt: www.bsk.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA EKOLOGIJU I TEHNOEKONOMIKU-CETE
11000 BEOGRAD
KARNEGIJEVA 4/II

ORGANIZACIONA JEDINICA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3370-225
E-mail: cete@ihtm.bg.ac.rs
Sajt: www.ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA ELEKTROHEMIJU
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 12

ORGANIZACIONA JEDINICA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

CENTRALA: (011) 3640-232
Sajt: www.ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA KATALIZU I HEMIJSKO INŽENJERSTVO-CKHI
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 12-16/III

ORGANIZACIONA JEDINICA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

SEKTOR ZA KATALIZU: (011) 2630-213
Sajt: www.ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA MATERIJALE I METELURGIJU-CMM
11000 BEOGRAD
KARNEGIJEVA 4/I

ORGANIZACIONA JEDINICA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3370-412
E-mail: cmm@tmf.bg.ac.rs
Sajt: www.ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA MIKROELEKTRONSKE TEHNOLOGIJE
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 12

ORGANIZACIONA JEDINICA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2638-188
Sajt: www.nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 46TELEFON: (011) 2400-260
E-mail: centar@cpn.rs
Sajt: www.cpn.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA REMEDIJACIJU-CZR
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 12

ORGANIZACIONA JEDINICA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2637-273
E-mail: czr@ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

COMPOSITE TECHNOLOGY TEAM
11210 BEOGRAD
IGORA VASILJEVA 49

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ISTRAŽIVANJA, RAZVOJ I PROIZVODNJA PROIZVODA NA BAZI KOMPOZITNIH TEHNOLOGIJA ZA POTREBE AVIO I SVEMIRSKE INDUSTRIJE I INDUSTRIJE SPORTA I ZABAVE: BESPILOTNE LETELICE, ULTRA LAKI AVIONI, SKI SIMULATORI

TELEFON: (011) 4087-312
Sajt: www.ctt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRO ACORD GN
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 102

PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE U ISTRAŽIVANJIMA, ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U MULTIDISCIPLINARNIM NAUKAMA DOO

TELEFON: (034) 301-356
E-mail: croacord@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: