INSTITUT MIHAJLO PUPIN-AUTOMATIKA
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15

PREDUZEĆE ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PROCESIMA I SISTEMIMA DOO

TELEFON: (011) 6771-017
E-mail: automatika@pupin.rs
Sajt: www.pupin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT MIHAJLO PUPIN-NAUČNOTEHNOLOŠKI PARK
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15TELEFON: (011) 6771-398
E-mail: jovan.kon@pupin.rs
Sajt: www.pupin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT MIHAJLO PUPIN-RAČUNARSKI SISTEMI
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15

PREDUZEĆE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ, PROIZVODNJU I PROMET RAČUNARSKIH SISTEMA DOO

TELEFON: (011) 6773-204
E-mail: racunarski.sistemi@pupin.rs
Sajt: www.pupin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT MIHAJLO PUPIN-TELEKOMUNIKACIJE
11050 BEOGRAD
VOLGINA 15

PREDUZEĆE ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I PROIZVODNJU TELEKOMUNIKACIONE OPREME DOO

TELEFON: (011) 6772-953
E-mail: telecom@pupin.rs
Sajt: www.pupin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT MOL
22300 STARA PAZOVA
NIKOLE TESLE 15

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA HEMIJU, BIOTEHNOLOGIJU I KONSALTING DOO

TELEFON: (022) 317-652
E-mail: mol@mol.rs
Sajt: www.mol.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE-IAUS
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/IITELEFON: (011) 3370-091
E-mail: iaus@iaus.ac.rs
Sajt: www.iaus.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA BEZBEDNOST I HUMANIZACIJU RADA
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 30

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (021) 468-636
E-mail: hib@nspoint.net
Sajt: www.instituthib.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA SINIŠA STANKOVIĆ
11000 BEOGRAD
BULEVAR DESPOTA STEFANA 142CENTRALA: (011) 2078-300
E-mail: ibiss@ibiss.bg.ac.rs
Sajt: www.ibiss.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA
11000 BEOGRAD
STRAHINJIĆA BANA 26

DOO BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2632-255
E-mail: institut@ikomline.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA FIZIKU
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
PREGREVICA 118

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3713-000
E-mail: info@ipb.ac.rs
Sajt: www.ipb.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73TELEFON: (011) 3370-293
Sajt: www.egeo.grf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO
24000 SUBOTICA
TUK UGARNICE 5

DOO ZA PROJEKTOVANJE I ISPITIVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (024) 546-787
E-mail: savanja.ivan@gmail.com
Sajt: www.igs.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU-IHTM
11000 BEOGRAD
NJEGOŠEVA 12

NAUČNA USTANOVA UNIVERZITETA U BEOGRADU

CENTRALA: (011) 3640-232
E-mail: ihtm@ihtm.bg.ac.rs
Sajt: www.ihtm.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU I VODNO EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
11000 BEOGRAD
RUZVELTOVA 1-A

ORGANIZACIONA JEDINICA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3218-530
E-mail: office@hikom.grf.bg.ac.rs
Sajt: www.hikom.grf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 43

AKCIONARSKO DRUŠTVO
NAUČNO ISTRAŽIVAČKI I PRIMENJENI RAD U OBLASTI GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA, STAMBENOJ IZGRADNJI, SISTEMIMA PREDNAPREZANJA, TEHNOLOGIJI GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, KONTROLI OPREME TERMO I HIDRO ELEKTRANA, ZAŠTITI OBJEKATA OD VODE, TOPLOTE, ZVUKA, POŽARA

CENTRALA: (011) 2650-322
E-mail: office@institutims.rs
Sajt: www.institutims.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: