VIMINACIUM
12208 KOSTOLAC
STARI KOSTOLAC BB

CENTAR ZA NOVE TEHNOLOGIJE DOO
ARHEOLOŠKI PARK VIMINACIUM

MOBILNI TELEFON: 062 232-209
E-mail: vimkost@gmail.com
Sajt: www.viminacium.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZANTOLOŠKI INSTITUT SRPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 35TELEFON: (011) 3037-099
E-mail: ins.byz@vi.sanu.ac.rs
Sajt: www.byzinst-sasa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJNOGEOGRAFSKI INSTITUT
11000 BEOGRAD
MIJE KOVAČEVIĆA 5

USTANOVA VOJSKE SRBIJE

TELEFON: (011) 3205-007
E-mail: vgi@vs.rs
Sajt: www.vgi.mod.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA EKONOMIKU DOMAĆINSTVA SRBIJE
11000 BEOGRAD
ZMAJ JOVINA 13

AKCIONARSKO DRUŠTVO U STEČAJU

CENTRALA: (011) 2636-669

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA PROUČAVANJE KULTURNOG RAZVITKA
11000 BEOGRAD
RIGE OD FERE 4TELEFON: (011) 2637-565
E-mail: info@zaprokul.org.rs
Sajt: www.zaprokul.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: