OSNOVNA ŠKOLA ĐURA JAKŠIĆ
18206 JELAŠNICA (KOD NIŠA)
JELAŠNICA BBTELEFON: (018) 4500-055

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ĐURA JAKŠIĆ
35230 ĆUPRIJA
KARAĐORĐEVA 46TELEFON: (035) 8470-555

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ĐURA JAKŠIĆ
34000 KRAGUJEVAC
KAJMAKČALANSKA 59TELEFON: (034) 302-135
E-mail: os.djurajaksic@mts.rs
Sajt: www.os-djurajaksickg.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN
26212 KAČAREVO
HERCEGOVAČKA 12TELEFON: (013) 711-510

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ŽIKA POPOVIĆ
15225 VLADIMIRCI
SVETOG SAVE BBTELEFON: (015) 513-134

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ŽIVADINKA DIVAC
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA MILUTINA BBDIREKTOR: (034) 323-421
E-mail: os.zivadinka.divac@gmail.com
Sajt: www.oszivadinkadivac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ŽIVKO TOMIĆ
34318 JARMENOVCI
VINČA BBTELEFON: (034) 6828-109

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA ŽIVKO TOMIĆ
34314 DONJA ŠATORNJA
DONJA ŠATORNJA BBTELEFON: (034) 826-676

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETAR KONJEVIĆ
11000 BEOGRAD
GRČIĆA MILENKA 71

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2851-059

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETAR KOČIĆ
23311 NAKOVO
GLAVNA 50

OSNOVNA ŠKOLA

TELEFON: (0230) 454-330

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVATNA OSNOVNA ŠKOLA PLAVI KRUG
11030 BEOGRAD
TOŠE JOVANOVIĆA 11TELEFON: (011) 2396-743
E-mail: plavikrug@crnjanski.edu.rs
Sajt: www.crnjanski.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SLOBODAN MALABAŠKI
23300 KIKINDA
SVETOSAVSKA 19

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 442-474
E-mail: msmalbaski@msmalbaski.com
Sajt: www.msmalbaski.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRETEN MLADENOVIĆ
34321 DESIMIROVAC
DESIMIROVAC BB

OSNOVNA ŠKOLA

TELEFON: (034) 561-539

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

THE INTERNATIONAL SCHOOL OF BELGRADE
11000 BEOGRAD
TEMIŠVARSKA 19TELEFON: (011) 2069-999
E-mail: isb@isb.rs
Sajt: www.isb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VUK KARADŽIĆ
22244 ADAŠEVCI
FRUŠKOGORSKA 3

OSNOVNA ŠKOLA

TELEFON/TELEFAKS: (022) 737-224

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: