OSNOVNA ŠKOLA MIĆA STOJKOVIĆ
11430 UMČARI
29. NOVEMBRA 11TELEFON: (011) 896-697

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST
19350 KNJAŽEVAC
BORE STANKOVIĆA BBTELEFON: (019) 731-620

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MOMA STANOJLOVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
KNEZA MIHAILA 40TELEFON/TELEFAKS: (034) 332-909
E-mail: os.moma.st@gmail.com
Sajt: www.momakg.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MOŠA PIJADE
26335 GUDURICA
TRG OSLOBOĐENJA 2TELEFON: (013) 881-012

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MOŠA PIJADE
26233 IVANOVO
29. NOVEMBRA 56TELEFON: (013) 629-106

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MOŠA PIJADE
25275 BAČKI BREG
JUGOSLOVENSKA 13TELEFON: (025) 809-015

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MOŠE PIJADE
26214 DEBELJAČA
SERVO MIHALJA 32TELEFON: (013) 665-447

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA NADEŽDA PETROVIĆ
11070 BEOGRAD
LUJA ADAMIČA 4TELEFON: (011) 2601-295

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA TESLA
11351 VINČA
JOVANA JOVANOVIĆA ZMAJA 1TELEFON: (011) 8065-950

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA ĐURKOVIĆ
24323 FEKETIĆ
BRATSTVA 61TELEFON: (024) 738-071

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PAVLE ILIĆ VELJKO
19330 PRAHOVO
KNEZ MIHAILOVA 1TELEFON: (019) 3524-050
E-mail: osprahovo@gmail.com
Sajt: www.osprahovo.wordpress.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PETAR DRAPŠIN
21215 TURIJA
DOSITEJA OBRADOVIĆA 2TELEFON: (021) 2237-000

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOČIĆ
23242 BANATSKI DESPOTOVAC
TRG DUŠANA ĆUBIĆA 12TELEFON/TELEFAKS: (023) 879-002

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PETAR KOČIĆ
22320 INĐIJA
CARA DUŠANA 2TELEFON: (022) 561-540

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PETEFI ŠANDOR
24415 BAČKI VINOGRADI
BEOGRADSKA 23TELEFON: (024) 4757-052

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: