OSNOVNA ŠKOLA PIONIR
24224 STARI ŽEDNIK
VLADIMIRA NAZORA 15TELEFON: (024) 787-016

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA PROTA MATEJA NENADOVIĆ
14201 BRANKOVINA
BRANKOVINA BBTELEFON: (014) 272-611
E-mail: protab@ptt.rs
Sajt: www.protamateja.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA RADOJE DOMANOVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 13DIREKTOR: (034) 332-824
E-mail: osrdomanovic@mts.rs
Sajt: www.radojedomanovickg.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SERVO MIHALJ
23325 PADEJ
MARŠALA TITA 45TELEFON: (0230) 75-509

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SESTRE RADOVIĆ
34312 BELOSAVCI
BELOSAVCI BBTELEFON: (034) 6883-002
Sajt: www.ossestreradovicbelosavci.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SLOBODAN BAJIĆ PAJA
22208 MANĐELOS
PINKIJEVA 42TELEFON: (022) 261-408

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SLOBODAN BAJIĆ PAJA
22322 NOVI KARLOVCI
GLAVNA 31TELEFON: (022) 584-102

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SONJA MARINKOVIĆ
23224 LUKINO SELO
PETEFI ŠANDORA 4TELEFON: (023) 885-077

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SRETEN LAZAREVIĆ
32252 PRILIKE
PRILIKE BBTELEFON: (032) 462-106

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA STANISLAV SREMČEVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
LAZE MARINKOVIĆA 54DIREKTOR: (034) 323-252
E-mail: osstanislavskg@gmail.com
Sajt: www.stanislavsremcevickg.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA STANČIĆ MILAN UČA
23271 KUMANE
TRG SLOBODE 4TELEFON: (023) 786-310

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA STEVAN MOKRANJAC
19316 KOBIŠNICA
SLOBODANA PENEZIĆA 59TELEFON: (019) 551-125
Sajt: www.osmokranjac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SVETI GEORGIJE
26216 UZDIN
MARŠALA TITA 143TELEFON/TELEFAKS: (013) 673-003
E-mail: osuzdin@gmail.com
Sajt: www.ossvetigeorgijeuzdin.nasaskola.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA
23213 BANATSKI DVOR
MARŠALA TITA 2TELEFON: (023) 820-420

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA SVETI SAVA
31256 PERUĆAC
PERUĆAC BBTELEFON: (031) 859-001

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: