TEHNIČKA ŠKOLA RADE METALAC
16000 LESKOVAC
DIMITRIJA TUCOVIĆA BBTELEFON: (016) 246-110

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA SJENICA
36310 SJENICA
SAVE KOVAČEVIĆA 15TELEFON: (020) 741-048

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA STARA PAZOVA
22300 STARA PAZOVA
SVETOSAVSKA 5TELEFON: (022) 310-641
E-mail: tskola@mts.rs
Sajt: www.tehnickapazova.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA VRANJE
17500 VRANJE
BULEVAR AVNOJ-A 2TELEFON/TELEFAKS: (017) 400-645
Sajt: www.tehnickaskolavranje.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN KOŽE
11000 BEOGRAD
BRANKOVA 17TELEFON: (011) 2632-183

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
PARTIZANSKA BBTELEFON: (012) 643-232

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNOART BEOGRAD
11000 BEOGRAD
SVETOG NIKOLE 39

ŠKOLA ZA MAŠINSTVO I UMETNIČKE ZANATE

TELEFON: (011) 2415-556
E-mail: sekretar@tehnoart.rs
Sajt: www.tehnoart.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOVAČKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
HILANDARSKA 1CENTRALA: (011) 3225-894
E-mail: info@trgovackaskola.edu.rs
Sajt: www.trgovackaskola.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOVINSKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
MAJAKOVSKOG 2TELEFON: (018) 235-392
E-mail: trgovinskaskola@yahoo.com
Sajt: www.trgovinskaskolanis.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA TOZA DRAGOVIĆ
34000 KRAGUJEVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 25

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

TELEFON: (034) 6333-237
E-mail: tozadragovic@open.telekom.rs
Sajt: www.tozadragovic.wordpress.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
JUG BOGDANOVA 28TELEFON: (011) 2633-250
E-mail: utsbgd@open.telekom.rs
Sajt: www.ut-skola.znanje.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
MAJAKOVSKOG 2TELEFON: (018) 532-240
E-mail: ugturs@medianis.net
Sajt: www.ugturs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UMETNIČKA ŠKOLA NIŠ
18000 NIŠ
PRVOMAJSKA 6TELEFON/TELEFAKS: (018) 523-543
E-mail: umetnickas@medianis.net
Sajt: www.umetnickas.nis.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIVA ASJA
34000 KRAGUJEVAC
ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 104/13, III SPR., L. 36

PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA

SEKRETAR: 060 6334-233
E-mail: office@srednjaskola-vivaasja.edu.rs
Sajt: www.srednjaskola-vivaasja.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJKAN
21000 NOVI SAD
TRG MARIJE TRANDAFIL 14

PRVA PRIVATNA SREDNJA FRIZERSKA ŠKOLA

TELEFON: (021) 4722-200
E-mail: mod.friz.vojkan@neobee.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: