PEDAGOŠKI FAKULTET U SOMBORU
25000 SOMBOR
PODGORIČKA 4

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (025) 412-030
E-mail: dekanat@pef.uns.ac.rs
Sajt: www.pef.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNI FAKULTET
21000 NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 8

UNIVERZITET U NOVOM SADU

CENTRALA: (021) 4853-500
E-mail: dean@polj.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNI FAKULTET
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
NEMANJINA 6

UNIVERZITET U BEOGRADU

CENTRALA: (011) 4413-555
E-mail: office@agrif.bg.ac.rs
Sajt: www.agrif.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNI FAKULTET U KRUŠEVCU
37000 KRUŠEVAC
KOSANČIĆEVA 4

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (037) 205-695
E-mail: poljfak@ni.ac.rs
Sajt: www.poljfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
DANIJELOVA 32

UNIVERZITET SINGIDUNIM BEOGRAD

TELEFON: (011) 3094-094
E-mail: pfb@singidunum.ac.rs
Sajt: www.pfb.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU
14000 VALJEVO
ŽELEZNIČKA 5

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (014) 292-610
E-mail: pfv@singidunum.ac.rs
Sajt: www.pfb.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 4-A

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (021) 6621-900
E-mail: novisad@singidunum.ac.rs
Sajt: www.pfb.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNI FAKULTET U BEOGRADU
18000 NIŠ
NIKOLE PAŠIĆA 28

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (018) 208-300
E-mail: nis@singidunum.ac.rs
Sajt: www.pfb.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET
18000 NIŠ
TRG KRALJA ALEKSANDRA 11

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 500-201
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs
Sajt: www.prafak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET
21000 NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 1

UNIVERZITET U NOVOM SADU

CENTRALA: (021) 4853-097
Sajt: www.pf.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-031
E-mail: infofdua@megatrend.edu.rs
Sajt: www.pf.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVNI FAKULTET U KRAGUJEVCU
34000 KRAGUJEVAC
JOVANA CVIJIĆA 1

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

TELEFON: (034) 306-500
E-mail: faculty@jura.kg.ac.rs
Sajt: www.jura.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRAVOSLAVNI BOGOSLOVSKI FAKULTET
11060 BEOGRAD
MIJE KOVAČEVIĆA 11-B

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2762-732
E-mail: dekan@bfspc.bg.ac.rs
Sajt: www.bfspc.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
18000 NIŠ
VIŠEGRADSKA 33

UNIVERZITET U NIŠU

CENTRALA: (018) 533-015
E-mail: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
Sajt: www.pmf.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
21000 NOVI SAD
TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3

UNIVERZITET U NOVOM SADU

DEKANAT: (021) 455-630
E-mail: info@pmf.uns.ac.rs
Sajt: www.pmf.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: