PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET
34000 KRAGUJEVAC
RADOJA DOMANOVIĆA 12

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

TELEFON: (034) 336-223
E-mail: pmfkrag@kg.ac.rs
Sajt: www.pmf.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUDARSKO-GEOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
ĐUŠINA 7TELEFON: (011) 3219-100
E-mail: dekan@rgf.bg.ac.rs
Sajt: www.rgf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAOBRAĆAJNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 305TELEFON: (011) 3091-394
E-mail: dean@sf.bg.ac.rs
Sajt: www.sf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPORTSKA AKADEMIJA BEOGRAD
11000 BEOGRAD
MAJKE JEVROSIME 15/IV

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

DIREKTOR: (011) 4072-439
E-mail: spak@sbb.rs
Sajt: www.sportsacademy.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STOMATOLOŠKI FAKULTET U PANČEVU
26000 PANČEVO
ŽARKA ZRENJANINA 179

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

TELEFON: (013) 2351-292
E-mail: info@sfp.rs
Sajt: www.sfp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
DR SUBOTIĆA 8SEKTRETARIJAT FAKULTETA: (011) 2685-288
E-mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs
Sajt: www.stomf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIKUM TAURUNUM
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
NADE DIMIĆ 4

VISOKA INŽENJERSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

DIREKTOR: (011) 2619-673
E-mail: info@tehnikum.edu.rs
Sajt: www.tehnikum.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
DANIJELOVA 32

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3094-094
E-mail: tf@singidunum.ac.rs
Sajt: www.tf.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKI FAKULTET MIHAJLO PUPIN
23000 ZRENJANIN
ĐURE ĐAKOVIĆA 66

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (023) 550-515
E-mail: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Sajt: www.tfzr.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKI FAKULTET U BORU
19210 BOR
VOJSKE JUGOSLAVIJE 12

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (030) 424-555
E-mail: office@tf.bor.ac.rs
Sajt: www.tf.bor.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNOLOŠKI FAKULTET
21000 NOVI SAD
BULEVAR CARA LAZARA 1

UNIVERZITET U NOVOM SADU

CENTRALA: (021) 4852-000
Sajt: www.tf.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNOLOŠKI FAKULTET U LESKOVCU
16000 LESKOVAC
BULEVAR OSLOBOĐENJA 124

UNIVERZITET U NIŠU

CENTRALA: (016) 248-117
E-mail: tehfak@ni.ac.rs
Sajt: www.tf.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET EDUCONS
21208 SREMSKA KAMENICA
VOJVODE PUTNIKA 85-87TELEFON: (021) 4893-610
E-mail: info@educons.edu.rs
Sajt: www.educons.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET MEGATREND
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8INFO CENTAR: (011) 2203-029
E-mail: univerzitet@megatrend.edu.rs
Sajt: www.naisbitt.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZITET METROPOLITAN BEOGRAD
11000 BEOGRAD
TADEUŠA KOŠĆUŠKA 63TELEFON: (011) 2030-885
E-mail: info@metropolitan.ac.rs
Sajt: www.metropolitan.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: