VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA PROF DR RADOMIR BOJKOVIĆ
37000 KRUŠEVAC
TOPLIČINA 12TELEFON: (037) 420-230
E-mail: indmanager@gmail.com
Sajt: www.indmanager.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA VALJEVO
14000 VALJEVO
VUKA KARADŽIĆA 3-ATELEFON: (014) 224-735
Sajt: www.vipos.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK
32000 ČAČAK
GRADSKI PARK 2
E-mail: info@vpscacak.edu.rs
Sajt: www.vpscacak.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
31000 UŽICE
TRG SVETOG SAVE 34TELEFON/TELEFAKS: (031) 512-789
E-mail: vtsuzice@eunet.rs
Sajt: www.vpts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA SPORTSKA I ZDRAVSTVENA ŠKOLA
11030 BEOGRAD
TOŠE JOVANOVIĆA 11 PC STANKOMSEKRETARIJAT: (011) 7550-051
E-mail: skola@vss.edu.rs
Sajt: www.vss.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA INTERNACIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNE STUDIJE-ICEPS
11000 BEOGRAD
TOPLIČIN VENAC 7/1TELEFON: (011) 6555-190
E-mail: office@iceps.edu.rs
Sajt: www.iceps.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO
11000 BEOGRAD
VASE PELAGIĆA 23TELEFON: (011) 3282-815
E-mail: office@vssp.edu.rs
Sajt: www.vssp.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA MAŠINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
37240 TRSTENIK
RADOJA KRSTIĆA 19TELEFON: (037) 714-121
E-mail: vtms_ts@ptt.rs
Sajt: www.vtmsts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
24000 SUBOTICA
MARKA OREŠKOVIĆA 16TELEFON: (024) 655-201
Sajt: www.vts.su.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
18000 NIŠ
ALEKSANDRA MEDVEDEVA 20TELEFON: (018) 588-211
E-mail: info@vtsnis.edu.rs
Sajt: www.vtsnis.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
34000 KRAGUJEVAC
KOSOVSKA 8TELEFON: (034) 300-990
E-mail: office@vts.edu.rs
Sajt: www.vts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
12000 POŽAREVAC
NEMANJINA 2TELEFON/TELEFAKS: (012) 531-667
E-mail: visa_po@ptt.rs
Sajt: www.vts-pozarevac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU
21000 NOVI SAD
ŠKOLSKA 1TELEFON: (021) 4892-511
E-mail: skola@vtsns.edu.rs
Sajt: www.vtsns.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKTOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU
23000 ZRENJANIN
ĐORĐA STRATIMIROVIĆA 23TELEFON/TELEFAKS: (023) 565-896
E-mail: office@vts-zr.edu.rs
Sajt: www.vts-zr.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNOLOŠKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
15000 ŠABAC
HAJDUK VELJKOVA 10DIREKTOR: (015) 352-759
E-mail: vtssa@ptt.rs
Sajt: www.vtssa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: