VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA
16000 LESKOVAC
VILEMA PUŠMANA 17TELEFON: (016) 242-569
E-mail: vsstle@open.telekom.rs
Sajt: www.vsstle.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEKSTILNA STRUKOVNA ŠKOLA ZA DIZAJN, TEHNOLOGIJU I MENADŽMENT
11060 BEOGRAD
STARINE NOVAKA 24TELEFON: (011) 3234-002
E-mail: vtts@eunet.rs
Sajt: www.vtts.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11070 BEOGRAD
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 152-ACENTRALA: (011) 2698-222
E-mail: info@visokaturisticka.edu.rs
Sajt: www.visokaturisticka.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
CARA DUŠANA 254TELEFON: (011) 2618-120
Sajt: www.vzsbeograd.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ZDRAVSTVENO SANITARNA ŠKOLA VISAN
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
TOŠIN BUNAR 7-ATELEFON/TELEFAKS: (011) 3076-470
E-mail: skola@vzsvisan.com
Sajt: www.vzsvisan.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNOSTI STRUKOVNIH STUDIJA
11000 BEOGRAD
PANTE SREĆKOVIĆA 2TELEFON: (011) 7291-196
E-mail: vslpu@vslpu.edu.rs
Sajt: www.vslpu.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA MODERNOG BIZNISA
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 27/IVTELEFON: (011) 4120-700
E-mail: office@mbs.edu.rs
Sajt: www.mbs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA PRIMENJENIH STRUKOVNIH STUDIJA U VRANJU
17500 VRANJE
FILIPA FILIPOVIĆA 20TELEFON: (017) 421-859
E-mail: info@visokaskola.edu.rs
Sajt: www.visokaskola.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
34300 ARANĐELOVAC
JOSIFA PANČIĆA 11CENTRALA: (034) 6701-820
E-mail: info@vsar.edu.rs
Sajt: www.vsar.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA EKONOMIJU I UPRAVU
11000 BEOGRAD
IMOTSKA 1

R&B COLLEGE BEOGRAD

INFORMACIJE: (011) 2462-623
E-mail: office@rafin.edu.rs
Sajt: www.rafin.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
11000 BEOGRAD
ZDRAVKA ČELARA 16TELEFON: (011) 3290-828
E-mail: info@ict.edu.rs
Sajt: www.ict.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE-ITS
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
CARA DUŠANA 34

VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, RAČUNARSKI DIZAJN I SAVREMENO POSLOVANJE

TELEFON: (011) 7856-140
E-mail: office@its.edu.rs
Sajt: www.its.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA KRIMINALISTIKU I BEZBEDNOST
18000 NIŠ
BEOGRADSKA 1TELEFON: (018) 209-500
Sajt: www.kib.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
22000 SREMSKA MITROVICA
ZMAJ JOVINA 29TELEFON: (022) 622-231
Sajt: www.sm-vaspitac.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: