FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2606-380
E-mail: fit@alfa.edu.rs
Sajt: www.fit.alfa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
21208 SREMSKA KAMENICA
VOJVODE PUTNIKA 87

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

DEKANAT: (021) 4893-623
E-mail: fintech@educons.edu.rs
Sajt: www.educons.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET INŽENJERSKIH NAUKA
34000 KRAGUJEVAC
SESTRE JANJIĆ 6

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

TELEFON: (034) 335-990
E-mail: kontakt@fink.rs
Sajt: www.fink.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET LIKOVNIH UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
PARISKA 16

UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

SEKRETARIJAT: (011) 2630-635
Sajt: www.flu.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET MEDICINSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU
34000 KRAGUJEVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 69TELEFON: (034) 306-800
E-mail: dekanat@medf.kg.ac.rs
Sajt: www.medf.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET MUZIČKE UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 50

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

CENTRALA: (011) 2659-466
E-mail: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs
Sajt: www.fmu.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
35000 JAGODINA
MILANA MIJALKOVIĆA 14

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

CENTRALA: (035) 222-262
E-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
Sajt: www.pefja.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
JOVE ILIĆA 165CENTRALA: (011) 3092-999
E-mail: fpn@fpn.bg.ac.rs
Sajt: www.fpn.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
21208 SREMSKA KAMENICA
VOJVODE PUTNIKA 87

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

INFO LINIJA: (021) 4893-610
Sajt: www.educons.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET PRIMENJENIH UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
KRALJA PETRA 4

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3285-082
Sajt: www.arts.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET SAVREMENIH UMETNOSTI
11000 BEOGRAD
SVETOZARA MILETIĆA 12

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

TELEFON: (011) 3391-911
E-mail: office@fsu.edu.rs
Sajt: www.fsu.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET SAVREMENIH UMETNOSTI-FSU
11070 BEOGRAD
SAVSKI NASIP 7UPISNI CENTAR: (011) 4011-216
E-mail: office@fsu.edu.rs
Sajt: www.fsu.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
11030 BEOGRAD
BLAGOJA PAROVIĆA 156

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 3531-000
E-mail: dekanat@fsfv.bg.ac.rs
Sajt: www.dif.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
18000 NIŠ
ČARNOJEVIĆA 10-A

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 510-900
E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs
Sajt: www.fsfv.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
21000 NOVI SAD
LOVĆENSKA 16

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (021) 450-188
E-mail: admin@fsfv.ac.rs
Sajt: www.fsfvns.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: