FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE POŽAREVAC
12000 POŽAREVAC
LOLE RIBARA 31

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

STUDENTSKA SLUŽBA: (012) 555-234
E-mail: sekretarijat@fpspo.edu.rs
Sajt: www.fps.pozarevac.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE VRŠAC
26300 VRŠAC
OMLADINSKI TRG 17 CENTAR MILENIJUM

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (013) 831-330
E-mail: fpsvrsac@naisbitt.edu.rs
Sajt: www.fps.vrsac.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU VALJEVO
14000 VALJEVO
POP LUKINA 26

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (014) 293-270
E-mail: infofpe@megatrend.edu.rs
Sajt: www.fpe.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ
21000 NOVI SAD
BULEVAR OSLOBOĐENJA 76

UNIVERZITET UNION BEOGRAD

TELEFON: (021) 4727-884
E-mail: office@fpps.edu.rs
Sajt: www.fpps.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE DR LAZAR VRKATIĆ
18000 NIŠ
VOJVODE MIŠIĆA 48

UNIVERZITET UNION BEOGRAD

TELEFON: (018) 294-220
Sajt: www.fpps.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PRAVO, BEZBEDNOST I MENADŽMENT KONSTANTIN VELIKI NIŠ
18000 NIŠ
ZETSKA 2-4

UNIVERZITET UNION-NIKOLA TESLA BEOGRAD

TELEFON: (018) 4206-100
E-mail: dekan@konstantinveliki.edu.rs
Sajt: www.konstantinveliki.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PRAVO, BEZBEDNOST I MENADŽMENT KONSTANTIN VELIKI-NIŠ
11000 BEOGRAD
VISOKA 29

UNIVERZITET UNION-NIKOLA TESLA BEOGRAD
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA BEOGRAD

TELEFON: (011) 3548-894
E-mail: office.bg@konstantinveliki.edu.rs
Sajt: www.konstantinveliki.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PREDUZETNIČKI BIZNIS I MENADŽMENT NEKRETNINA
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

CENTRALA: (011) 2180-271
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PRIMENJENI MENADŽMENT, EKONOMIJU I FINANSIJE-MEF
11000 BEOGRAD
JEVREJSKA 34

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

TELEFON: (011) 2643-390
E-mail: office@mef.edu.rs
Sajt: www.mef.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU-FUTURA
11030 BEOGRAD
POŽEŠKA 83-A

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (011) 3541-439
E-mail: info@futura.edu.rs
Sajt: www.futura.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT BEOGRAD
11000 BEOGRAD
BOŽE JANKOVIĆA 14

UNIVERZITET EDUCONS

TELEFON: (011) 3912-504
E-mail: info@pmc.edu.rs
Sajt: www.pmc.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU
11000 BEOGRAD
VISOKOG STEVANA 2

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2183-036
E-mail: info@fasper.bg.ac.rs
Sajt: www.fasper.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA SPORT
11070 BEOGRAD
NARODNIH HEROJA 30/I

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

TELEFON: (011) 4044-050
E-mail: info@fzs.edu.rs
Sajt: www.fzs.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM-TIMS
21000 NOVI SAD
RADNIČKA 30-ATELEFON: (021) 530-231
E-mail: info@tims.edu.rs
Sajt: www.tims.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA STRANE JEZIKE
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 3

ALFA BK UNIVERZITET BEOGRAD

TELEFON: (011) 2606-380
E-mail: fsj@alfa.edu.rs
Sajt: www.fsj.alfa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: