FAKULTET ZA STRATEŠKI I OPERATIVNI MENADŽMENT
11070 BEOGRAD
STARO SAJMIŠTE 29

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

TELEFAKS: (011) 3131-246
E-mail: info@fsom.edu.rs
Sajt: www.fsom.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT
11000 BEOGRAD
DANIJELOVA 32

UNIVERZITET SINGIDUNUM BEOGRAD

TELEFON: (011) 3094-094
E-mail: fthm@singidunum.ac.rs
Sajt: www.fthm.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET DŽON NEZBIT BEOGRAD

TELEFON: (011) 2601-869
E-mail: infofud@megatrend.edu.rs
Sajt: www.fud.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 62-64

UNIVERZITET UNION NIKOLA TESLA

TELEFON: (011) 2180-271
Sajt: www.unionnikolatesla.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU
18000 NIŠ
ČARNOJEVIĆA 10-A

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 529-701
Sajt: www.znrfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
21208 SREMSKA KAMENICA
VOJVODE PUTNIKA 87

UNIVERZITET EDUCONS SREMSKA KAMENICA

DEKANAT: (021) 4893-669
Sajt: www.educons.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FAKULTET ZDRAVSTVENIH I POSLOVNIH STUDIJA
14000 VALJEVO
ŽELEZNIČKA 5

UNIVERZITET SINGIDUNUM U BEOGRADU

TELEFON: (014) 292-610
E-mail: pf@singidunum.ac.rs
Sajt: www.fzp.singidunum.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FARMACEUTSKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 450

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2473-224
E-mail: info@pharmacy.bg.ac.rs
Sajt: www.pharmacy.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FARMACEUTSKI FAKULTET
21000 NOVI SAD
TRG MLADENACA 5

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU

DEKANAT: (021) 2101-922
E-mail: office@faculty-pharmacy.com
Sajt: www.faculty-pharmacy.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FILOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 3CENTRALA: (011) 2638-622
E-mail: info@fil.bg.ac.rs
Sajt: www.fil.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FILOLOŠKO UMETNIČKI FAKULTET
34000 KRAGUJEVAC
JOVANA CVIJIĆA BB

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

DEKANAT: (034) 304-270
E-mail: cabfilum@kg.ac.rs
Sajt: www.filum.kg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FILOZOFSKI FAKULTET
18000 NIŠ
ĆIRILA I METODIJA 2

UNIVERZITET U NIŠU

CENTRALA: (018) 514-312
E-mail: info@filfak.ni.ac.rs
Sajt: www.filfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FILOZOFSKI FAKULTET
21000 NOVI SAD
DR ZORANA ĐINĐIĆA 2

UNIVERZITET U NOVOM SADU

DEKAN: (021) 450-690
E-mail: dekanat@ff.uns.ac.rs
Sajt: www.ff.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
ČIKA LJUBINA 18-20CENTRALA: (011) 3206-104
E-mail: info@f.bg.ac.rs
Sajt: www.f.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FIZIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 12-16TELEFON: (011) 7158-151
E-mail: dekanat@ff.bg.ac.rs
Sajt: www.ff.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: