GEOEKONOMSKI FAKULTET
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 8

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-106
Sajt: www.megatrend.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEOGRAFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 3/IIITELEFON: (011) 2637-421
E-mail: dekanat@gef.bg.ac.rs
Sajt: www.gef.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
24000 SUBOTICA
KOZARAČKA 2-A

UNIVERZITET U NOVOM SADU

TELEFON: (024) 554-300
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
Sajt: www.gf.uns.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/IDEKANAT: (011) 3218-553
E-mail: dekanat@grf.bg.ac.rs
Sajt: www.grf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI FAKULTET NIŠ
18000 NIŠ
ALEKSANDRA MEDVEDEVA 14

UNIVERZITET U NIŠU

DEKANAT: (018) 588-202
E-mail: gaf@ni.ac.rs
Sajt: www.gaf.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HEMIJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 12-16CENTRALA: (011) 3282-111
E-mail: dekan@chem.bg.ac.rs
Sajt: www.chem.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ISLAMSKA PEDAGOŠKA AKADEMIJA
36300 NOVI PAZAR
GRADSKA 1TELEFON: (020) 315-722

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRIMINALISTIČKO POLICIJSKA AKADEMIJA
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
CARA DUŠANA 196TELEFON: (011) 3161-444
Sajt: www.kpa.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MATEMATIČKI FAKULTET
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 16

UNIVERZITET U BEOGRADU

TELEFON: (011) 2027-801
E-mail: matf@matf.bg.ac.rs
Sajt: www.matf.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU
18000 NIŠ
ALEKSANDRA MEDVEDEVA 14

UNIVERZITET U NIŠU

DEKANAT: (018) 588-255
E-mail: info@masfak.niac.rs
Sajt: www.masfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDICINSKA AKADEMIJA US MEDICAL SCHOOL
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 46

ČLANICA EVROPSKOG UNEVIRZITETA

TELEFON: (011) 2074-800
E-mail: info.usms@yahoo.com
Sajt: www.medicinska-akademija.znanje.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDICINSKI FAKULTET
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 81

UNIVERZITET U NIŠU

TELEFON: (018) 4226-644
Sajt: www.medfak.ni.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
DR SUBOTIĆA 8TELEFON: (011) 3636-300
E-mail: mf.bg@med.bg.ac.rs
Sajt: www.mfub.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEGATREND VIRTUELNI UNIVERZITET MTVU
11070 BEOGRAD
BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA 9-A

UNIVERZITET MEGATREND BEOGRAD

TELEFON: (011) 2203-029
E-mail: info@knowledge-banks.org
Sajt: www.megatrend-online.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIŠKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
18000 NIŠ
BULEVAR SVETOG CARA KONSTANTINA 80-82TELEFON: (018) 529-990
E-mail: niskaposlovnaskola@gmail.com
Sajt: www.npsss.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: