VRABAC
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA PETRA I 23

STUDIO ZA UČENJE JEZIKA I AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI

MOBILNI TELEFON: 060 3600-344
E-mail: office@vrabac.rs
Sajt: www.vrabac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VUK KARADŽIĆ
17520 BUJANOVAC
TRG KARAĐORĐA PETROVIĆA BB

KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR

TELEFON: (017) 650-073

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WILLKOMMEN
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 17/II

STUDIO ZA NEMAČKI JEZIK

TELEFON: (021) 525-501
E-mail: jelena@willkommenskola.edu.rs
Sajt: www.willkommenskola.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YALS
11000 BEOGRAD
KRALJICE KATARINE 100

UDRUŽENJE NASTAVNIK VLASNIKA ŠKOLA STRANIH JEZIKA SRBIJE

TELEFON: (011) 3822-722
E-mail: office@yals.rs
Sajt: www.yals.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZANATSKO OBRAZOVNI CENTAR ADŽIJA
21000 NOVI SAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6

CENTAR ZA PERMANENTNO OBRAZOVANJE, STRANE JEZIKE, OSPOSOBLJAVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE, CENTAR ZA NEGU LEPOTE, CENTAR ZA KULTURU I UMETNOST, UNIVERZITET ZA TREĆE DOBA

TELEFON: (021) 6621-061
E-mail: info@adzija.com
Sajt: www.adzija.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZMAJEVE DEČIJE IGRE
21000 NOVI SAD
ZMAJ JOVINA 26/II

MEĐUNARODNI CENTAR KNJIŽEVNOSTI ZA DECU

TELEFON: (021) 6613-648
E-mail: zdigre@gmail.com
Sajt: www.zmajevedecjeigre.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐURO SALAJ
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 28

AD ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, IZDAVAŠTVO I MARKETING

CENTRALA: (011) 3611-644
E-mail: djsalaj@eunet.rs
Sajt: www.djurosalaj.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA RAČUNARA VINČA
11000 BEOGRAD
MASARIKOVA 5/XI

ŠKOLA RAČUNARA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA

TELEFON: (011) 2683-390
E-mail: centar@vincaskola.rs
Sajt: www.vincaskola.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
25000 SOMBOR
LAZE KOSTIĆA 3TELEFON: (025) 434-280
E-mail: sooo@open.telekom.rs
Sajt: www.sooo.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: