OSNOVNI ZADRUŽNI SAVET
12000 POŽAREVAC
SINĐELIĆEVA 4PREDSEDNIK I SEKRETAR: (012) 222-693
E-mail: zadrugarpo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEŠTER AGRO KLASTER
36300 NOVI PAZAR
7. JULI BB

UDRUŽENJE PRERAĐIVAČA MLEKA I PROIZVOĐAČA MLEČNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (020) 332-700
E-mail: office@pesteragroklaster.com
Sajt: www.pesteragroklaster.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNA ZAJEDNICA ZA LEŽAJE
11070 BEOGRAD
JURIJA GAGARINA 35

DOO DRUŠTVO ZA INFORMISANJE O LEŽAJIMA

TELEFON: (011) 3175-661
E-mail: pzl@yubc.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNO UDRUŽENJE BERZI I BERZANSKIH POSREDNIKA
11000 BEOGRAD
KOLARČEVA 7TELEFON/TELEFAKS: (011) 2456-333

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNO UDRUŽENJE KABLOVSKIH OPERATERA SRBIJE-PUKOS
11070 BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 9 DJ 18MOBILNI TELEFON: 064 8083-500
E-mail: office@pukos.rs
Sajt: www.pukos.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNO UDRUŽENJE KOMUNALNIH PREDUZEĆA-KOMDEL
11050 BEOGRAD
BRANKA KRSMANOVIĆA 13TELEFON: (011) 2400-227
E-mail: komdel@ttigroup.co.rs
Sajt: www.ttigroup.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLOVNO UDRUŽENJE PREVODILAČKIH PREDUZEĆA SRBIJE
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
VRTLARSKA 35-BTELEFON: (011) 3544-702
E-mail: office@upps.org.rs
Sajt: www.upps.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 12

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

CALL CENTAR PKS: 0800 808-809
E-mail: kabinetbg@pks.rs
Sajt: https://beograd.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIVREDNA KOMORA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA
11050 BEOGRAD
SLOBODANKE DANKE SAVIĆ 27
E-mail: info@komoramspp.rs
Sajt: www.komoramspp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROFI TAXI
34000 KRAGUJEVAC
MILICE SREĆKOVIĆ 20

UDRUŽENJE TAKSI PREVOZNIKA

TELEFON: (034) 362-362
E-mail: milenkosavkovic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KIKINDA
23300 KIKINDA
TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 48

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

TELEFON: (0230) 401-230
E-mail: office@rpk-ki.co.rs
Sajt: https://kikinda.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
DR ZORANA ĐINĐIĆA 10/IV

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

TELEFON: (034) 335-805
E-mail: komora.kragujevac@pks.rs
Sajt: https://kragujevac.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRALJEVO
36000 KRALJEVO
OMLADINSKA 2

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

TELEFON: (036) 334-655
E-mail: kraljevo@pks.rs
Sajt: https://kraljevo.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRALJEVO OJ NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 2

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

TELEFON: (020) 610-101
E-mail: nihad.medjedovic@pks.rs
Sajt: https://kraljevo.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRALJEVO OJ ČAČAK
32000 ČAČAK
SKADARSKA 15

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

TELEFON: (032) 343-085
E-mail: gorana.tanaskovic@pks.rs
Sajt: https://kraljevo.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: