UDRUŽENJE VINARA VOJVODINE
21000 NOVI SAD
DUNAVSKA 31

PROMOCIJA VINARA, VINA I VINSKE KULTURE

TELEFON: (021) 6360-076
E-mail: uvv.nasavina@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE VOZAČA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
POP LUKINA 1TELEFON: (011) 2630-818

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZA AMBULANTNU HIRURGIJU SRBIJE
11070 BEOGRAD
JURIJA GAGARINA 36-G/24MOBILNI TELEFON: 065 3287-417
E-mail: ambulantna.hirurgija@gmail.com
Sajt: www.saas.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZA GAS SRBIJE
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 13/IITELEFON: (011) 3248-245
E-mail: gasas@beotel.net
Sajt: www.gasas.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZA TRŽIŠNE KOMUNIKACIJE SRBIJE-UEPS
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 14 BEOGRADSKI SAJAM HALA 3ATELEFON/TELEFAKS: (011) 2688-376
E-mail: ueps.office@gmail.com
Sajt: www.ueps.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA SRBIJE-YUPMA
11000 BEOGRAD
BRAĆE NEDIĆA 3

AKTIVNOSTI U OBLASTI SERTIFIKACIJE PROJEKTNIH MENADŽERA

KRFSKA 7: (011) 3837-577
E-mail: info@yupma.org.rs
Sajt: www.yupma.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZANATLIJA
15000 ŠABAC
VLADE JOVANOVIĆA 2TELEFON: (015) 322-507

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ZANATLIJA
22000 SREMSKA MITROVICA
ZANATLIJSKA 8TELEFON: (022) 621-930

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UDRUŽENJE ŠUMARSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 7-A/IIITELEFON/TELEFAKS: (011) 3232-327
E-mail: ditsumar@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ULUPUDS
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 26/II

UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNERA SRBIJE

TELEFON: (011) 2686-548
E-mail: ulupuds@beotel.net
Sajt: www.ulupuds.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIA-VITA
11000 BEOGRAD
BULEVAR PEKE DAPČEVIĆA 257

SRPSKO DRUŠTVO ZA PUTEVE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2493-134
E-mail: info@viavita.rs
Sajt: www.viavita.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINA I VINSKI PUTEVI VOJVODINE
21000 NOVI SAD
MITE RUŽIĆA 2

UDRUŽENJE VINARA I VINOGRADARA VOJVODINE

TELEFON: (021) 520-472
E-mail: vinavojvodine@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJVOĐANSKI KLASTER ORGANSKE POLJOPRIVREDE
21000 NOVI SAD
NARODNOG FRONTA 22MOBILNI TELEFON: 065 8326-057
E-mail: organskiklaster@gmail.com
Sajt: www.vok.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YU ECHO
11000 BEOGRAD
TIRŠOVA 10

JUGOSLOVENSKO UDRUŽENJE ZA EHOKARDIOGRAFIJU

TELEFON: (011) 2684-672

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNIČKO INŽENJERSKO DRUŠTVO-ŽID
21000 NOVI SAD
MAKSIMA GORKOG 39TELEFON: (021) 557-595
E-mail: info@zelid.co.rs
Sajt: www.zelid.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: