DRUŠTVO RAČUNOVOĐA I REVIZORA ZRENJANIN
23000 ZRENJANIN
PUPINOVA 13TELEFON/TELEFAKS: (023) 564-378

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO RAČUNOVOĐA I REVIZORA ŠABAC
15000 ŠABAC
KRALJA PETRA I 10TELEFON: (015) 353-399

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO RAČUNOVOĐA NOVI SAD
21000 NOVI SAD
TRG MLADENACA 4-6TELEFON: (021) 457-275

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO SELEKCIONERA I SEMENARA REPUBLIKE SRBIJE
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
SLOBODANA BAJIĆA 1

UDRUŽENJE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA OPLEMENJIVANJA BILJAKA, SEMENARSTVOM I PROMETOM SEMENA

TELEFON: (011) 3756-704
E-mail: office@dsss.org.rs
Sajt: www.dsss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO ZA SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SRBIJE
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 3TELEFON: (011) 3285-506
E-mail: drustvosj@fil.bg.ac.rs
Sajt: www.drustvosj.fil.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EHOKARDIOGRAFSKO DRUŠTVO SRBIJE-ECHOS
11000 BEOGRAD
TIRŠOVA 10TELEFON: (011) 2060-651

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO PLUS
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 20

UNIJA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU SRBIJE
CENTAR U KRAGUJEVCU

TELEFON/TELEFAKS: (034) 365-602
E-mail: ekoplus@microsky.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FORUM PEDAGOGA
11000 BEOGRAD
GOSPODAR JOVANOVA 22TELEFON/TELEFAKS: (011) 2622-043
E-mail: forumpedagoga@sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GALERIJA GRAFIČKOG KOLEKTIVA
11000 BEOGRAD
KOSANČIĆEV VENAC 19TELEFON: (011) 3285-923
E-mail: graficki@eunet.rs
Sajt: www.grafickikolektiv.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GEOUDRUŽENJE
11000 BEOGRAD
KOSTE GLAVINIĆA 2 LOKAL 10

UDRUŽENJE OSNIVAČA I VLASNIKA PRIVATNIH GEODETSKIH ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3694-842

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HARMONIJA
18000 NIŠ
BRANKA KRSMANOVIĆA 17

UDRUŽENJE MUZIČARA DŽEZA, ZABAVNE I NARODNE MUZIKE

TELEFON: (018) 4254-974

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

IAC ARGUMENT
11030 BEOGRAD
RAJKA OD RASINE 31

ISTRAŽIVAČKI I ANALITIČKI CENTAR ARGUMENT
SOCIOLOŠKA I MARKETINŠKA ISTRAŽIVANJA

TELEFON: (011) 3346-626

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
14000 VALJEVO
VUKA KARADŽIĆA 43/I

BEOGRAD, REGIONALNA KANCELARIJA VALJEVO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 290-415
E-mail: ingkomva@ingkomora.rs
Sajt: www.ingkomora.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
34000 KRAGUJEVAC
MILUTINA MARKOVIĆA 1, TC CITY PASSAGE

BEOGRAD, REGIONALNA KANCELARIJA KRAGUJEVAC

TELEFON/TELEFAKS: (034) 501-068
E-mail: ingkomkg@ingkomora.rs
Sajt: www.ingkomora.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: