PANDA TAXI
34000 KRAGUJEVAC
SKERLIĆEVA 32

OPŠTE UDRUŽENJE TAXI PREVOZNIKA


TELEFON: (034) 353-636
E-mail: taxipanda@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEDAGOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 26TELEFON/TELEFAKS: (011) 2687-749
E-mail: drustvo@pedagog.rs
Sajt: www.pedagog.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POSLODAVAC
11000 BEOGRAD
SREDAČKA 10

UDRUŽENJE POSLODAVACA SRBIJE

TELEFON: (011) 2642-166

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROJURIS
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 2

DOO PREDUZEĆE ZA IZDAVAŠTVO I PRODAJU
ORGANIZACIJA ZA PRAVNU EDUKACIJU I KULTURU PRAVA

TELEFON: (011) 6391-925
E-mail: projuris.org@gmail.com
Sajt: www.projuris.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PULS
11550 LAZAREVAC
HILANDARSKA 2

UDRUŽENJE DRAMSKIH UMETNIKA LAZAREVCA
TEATAR

KANCELARIJA: (011) 8127-150
E-mail: puls@lazarevac.rs
Sajt: www.pulsteatar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO KLUB RUMA
22400 RUMA
GLAVNA 137TELEFON: (022) 430-523

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA ASOCIJACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, ZANATSKIH RADNJI I PREDUZETNIKA ZAPADNE SRBIJE
14000 VALJEVO
MAJORA ILIĆA 20

ORGANIZATOR SAJMA PRIVREDE ZAPADNE SRBIJE-SPREG

TELEFON: (014) 245-508
E-mail: sajamspreg@gmail.com
Sajt: www.sajamspreg.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ DRUŠTAVA MUZIČKIH I BALETSKIH PEDAGOGA SRBIJE
11070 BEOGRAD
DŽONA KENEDIJA 7TELEFON: (011) 7193-582
E-mail: umbps@hotmail.com
Sajt: www.umbps.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ EKONOMISTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DOBRINJSKA 11

NEVLADINA ORGANIZACIJA KOJA OKUPLJA PROFESIONALNE EKONOMISTE
IZDAVANJE ČASOPISA I ORGANIZACIJA SAVETOVANJA, KONFERENCIJA I SEMINARA


TELEFON: (011) 3613-409
E-mail: office@ses.org.rs
Sajt: www.ses.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ EKONOMISTA VOJVODINE
21000 NOVI SAD
ZMAJ JOVINA 26/1TELEFON: (021) 524-971
E-mail: sev@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ ENERGETIČARA SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 10-DTELEFON: (011) 7233-254
E-mail: savez@senerges.rs
Sajt: www.senerges.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ ESTRADNO MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14MOBILNI TELEFON: 063 662-924

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ GEODETA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 7-A/IITELEFON/TELEFAKS: (011) 3233-693
E-mail: savez@sgs.org.rs
Sajt: www.sgs.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 9/ITELEFON: (011) 3241-656

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
STOJANA LJUBIĆA 12TELEFON: (016) 255-503

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: