SAMOSTALNI SINDIKAT ESTRADNIH UMETNIKA I IZVOĐAČA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/6TELEFON: (011) 3239-260
Sajt: www.sindikat.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT HEMIJE I NEMETALA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/VTELEFON: (011) 3335-215
E-mail: hemija@sindikat.rs
Sajt: www.sind-hem.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT LUKA I PRISTANIŠTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14TELEFON: (011) 3231-531
E-mail: saobracaj@sindikat-beograda.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/5TELEFON/TELEFAKS: (011) 3231-641
E-mail: sms@sindikat.rs
Sajt: www.sms.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/VMOBILNI TELEFON: 064 2474-057
E-mail: sindikat.predskolac@sindikat.rs
Sajt: www.predskolstvo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT PUTARA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/6TELEFON: (011) 3335-234
E-mail: sindputara@eunet.rs
Sajt: www.sindikat.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA ENERGETIKE I PETROHEMIJE SRBIJE
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 5/VIITELEFON: (011) 3335-491
E-mail: energetika.sindikat@gmail
Sajt: www.sindikatenergetike.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT SAOBRAĆAJNIH PILOTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
UZUN MIRKOVA 4/ITELEFON: (011) 3284-926

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/6TELEFON: (011) 3239-172
E-mail: sindtkos@sindikat.rs
Sajt: www.sindikat.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT TRGOVINE SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/6TELEFON: (011) 3232-646
E-mail: s.trgovine@sindikat.rs
Sajt: www.sindikattrgovine.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT UGOSTITELJSTVA I TURIZMA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/VITELEFON: (011) 3239-708
E-mail: ugostiteljisrbije@gmail.com
Sajt: www.sindikatugostiteljstva.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT ZANATSTVA, USLUGA I PREDUZETNIŠTVA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14/IITELEFON: (011) 3244-096
E-mail: zanatstvo@sindikat-beograda.rs
Sajt: www.sindikat-zups.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U BANKAMA, OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA SRBIJE-BOFOS
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 5/IIITELEFON: (011) 3335-192
E-mail: bofos@sindikat.rs
Sajt: www.bofos.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA SRBIJE
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 14TELEFON: (011) 3234-697
E-mail: zoranrdmn@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA GRADA KRAGUJEVCA
34000 KRAGUJEVAC
TRG SLOBODE 1/IIITELEFON: (034) 333-195
E-mail: sindikatkg@mts.rs
Sajt: www.sindikat-kragujevac.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: