SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 34/ITELEFON: (011) 3613-649
E-mail: info@sdu.org.rs
Sajt: www.sdu.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 15TELEFON: (011) 2627-164
E-mail: info@sps.org.rs
Sajt: www.sps.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA NAPREDNA STRANKA
11070 BEOGRAD
PALMIRA TOLJATIJA 5/IIIINFORMACIJE ZA GRAĐANE: (011) 6557-486
Sajt: www.srpskanaprednastranka.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA RADIKALNA STRANKA
11000 BEOGRAD
MAGISTRATSKI TRG 3CENTRALA: (011) 3164-621
Sajt: www.srpskaradikalnastranka.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKI POKRET OBNOVE
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 48TELEFON: (011) 3283-620
E-mail: info@spo.rs
Sajt: www.spo.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: