UDRUŽENJE POSLODAVACA PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE PUTAR
11050 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282TELEFON: (011) 3040-657
E-mail: office@putar.rs
Sajt: www.putar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NALED
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 30/VII

NACIONALNA ALIJANSA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

TELEFON: (011) 3373-063
E-mail: naled@naled.rs
Sajt: www.naled.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAKTA
11000 BEOGRAD
GRAČANIČKA 11

UDRUŽENJE PRIREĐIVAČA IGARA NA SREĆU, OVLAŠĆENIH SERVISERA I PROIZVOĐAČA APARATA ZA IGRE NA SREĆU
OBEZBEĐUJE PRAVNI I FINANSIJSKI KONSALTING, SAVETUJE I POMAŽE PRI OTVARANJU PREDUZEĆA, DOBIJANJU DOZVOLE ZA PRIREĐIVANJE, TUMAČENJE VAŽEĆIH I BUDUĆIH ZAKONSKIH PROPISA IZ OBLASTI IGARA NA SREĆU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2623-229
E-mail: office@jakta.rs
Sajt: www.jakta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE
11050 BEOGRAD
RUZVELTOVA 18

NEZAVISNO NACIONALNO UDRUŽENJE VOZAČA

KABINET PREDSEDNIKA: (011) 3331-101
E-mail: info@amss.org.rs
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SVETSKA ORGANIZACIJA ZA PRIRODU-WWF
11000 BEOGRAD
ĐURE JAKŠIĆA 4-A STAN 8TELEFON: (011) 3033-753
E-mail: serbia@wwfadria.org
Sajt: www.wwf.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ KULTURNO UMETNIČKIH DRUŠTAVA BEOGRAD
11000 BEOGRAD
ZELENI VENAC 2/IITELEFON: (011) 2625-188
E-mail: savezkud@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ SLEPIH SRBIJE
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 42/IITELEFON: (011) 3286-550
E-mail: info@savezslepih.org
Sajt: www.savezslepih.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

...IZ KRUGA
11000 BEOGRAD
GRČIĆA MILENKA 4-B

ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA I PODRŠKU ŽENAMA SA INVALIDITETOM

TELEFON: (011) 3448-044
E-mail: office@izkruga.org
Sajt: www.izkruga.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

...IZ KRUGA-KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
SAVE KOVAČEVIĆA 2

ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA I PODRŠKU OSOBAMA SA INVALIDITETOM

TELEFON: (034) 358-238

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ABRAŠEVIĆ
36000 KRALJEVO
VOJVODE STEPE 8

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO

TELEFON: (036) 331-746
E-mail: abrasevic_kv@open.telekom.rs
Sajt: www.abrasevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADLIGAT
11040 BEOGRAD
JOSIPA SLAVENSKOG 19-A

UDRUŽENJE ZA KULTURU, UMETNOST I MEĐUNARODNU SARADNJU

TELEFON: (011) 2627-311
E-mail: office.lazic@gmail.com
Sajt: www.adligat.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ADVOKATSKA KOMORA KRAGUJEVCA
34000 KRAGUJEVAC
KNJEGINJE LJUBICE 4

UDRŽENJE ADVOKATA

TELEFON: (034) 333-483

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AFIRMATIVNI CENTAR
11000 BEOGRAD
SIBINJANIN JANKA 11 LOKAL 3

NEVLADINO I NEPROFITNO UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA DECE I OMLADINE KROZ OSTVARIVANJE KREATIVNOG RAZVOJA, STVARALAŠTVA IA EDUKACIJE

TELEFON: (011) 4118-618
E-mail: office@afirmativnicentar.org.rs
Sajt: www.afirmativnicentar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROBIZNIS CENTAR
34000 KRAGUJEVAC
KUTLOVO BB

CENTAR ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RAZVOJ SELA

TELEFON: (034) 370-373

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGRONET
11080 BEOGRAD
NEMANJINA 6

CENTAR ZA OBRAZOVANJE I ISTRAŽIVANJA

MOBILNI TELEFON: 062 8716-958
E-mail: agronetbeograd@gmail.com
Sajt: www.agronetbeograd.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: