REGISTAR NACIONALNOG INTERNET DOMENA SRBIJE
11000 BEOGRAD
ŽORŽA KLEMANSOA 18-A/I

FONDACIJA

TELEFON: (011) 7281-281
E-mail: kancelarija@rnids.rs
Sajt: www.rnids.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RETO IMA NADE
11231 RESNIK
GAJSKI PUT 37

HUMANITARNA ORGANIZACIJA
BESPLATAN CENTAR ZA REHABILITACIJU ZAVISNIKA

TELEFON: (011) 8040-425
E-mail: serbia@asociacionreto.com
Sajt: www.retocentar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROMANIPEN
34000 KRAGUJEVAC
LAZE MARINKOVIĆA 62/42

OBRAZOVNO KULTURNA ZAJEDNICA ROMA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 311-869
E-mail: office@romanipen.org.rs
Sajt: www.romanipen.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROMSKI INFORMATIVNI CENTAR
34000 KRAGUJEVAC
1. MAJA 3/40MOBILNI TELEFON: 063 686-715
E-mail: ricoffice1999@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVET ZA ŠTAMPU
11000 BEOGRAD
FRANCUSKA 5/7

NEZAVISNO, SAMOREGULATORNO TELO KOJE OKUPLJA IZDAVAČE, VLASNIKE ŠTAMPANIH, ONLAJN MEDIJA I NOVINSKIH AGENCIJA, I PROFESIONALNE NOVINARE

TELEFON: (011) 3067-320
E-mail: office@savetzastampu.rs
Sajt: www.savetzastampu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ AMATERA SRBIJE
11000 BEOGRAD
ZELENI VENAC 2/IIMOBILNI TELEFON: 063 604-776

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ DRUŠTAVA ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OSOBAMA GRADA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
ŠEKSPIROVA BBTELEFON: (011) 2662-328
E-mail: sekretarmnro@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ FARMACEUTSKIH UDRUŽENJA SRBIJE
11000 BEOGRAD
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 25TELEFON: (011) 2648-385
E-mail: info@sfus.rs
Sajt: www.farmacija.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ FILATELISTA SRBIJE
11000 BEOGRAD
KOSOVSKA 47MOBILNI TELEFON: 063 201-380

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ GLUVIH I NAGLUVIH SRBIJE
11000 BEOGRAD
VUKA KARADŽIĆA 8/I

SOCIJALNO HUMANITARNA ORGANIZACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2621-168

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ INVALIDA RADA
32000 ČAČAK
BALKANSKA 6TELEFON: (032) 371-810

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ IZVIĐAČA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 22/IIITELEFON/TELEFAKS: (011) 3225-592
E-mail: sib@beocity.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ IZVIĐAČA SRBIJE
11070 BEOGRAD
BULEVAR UMETNOSTI 27TELEFON/TELEFAKS: (011) 3110-526

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ NEZAPOSLENIH BEOGRADA
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 22

DRUŠTVENA ORGANIZACIJA ZA INFORMISANJE I OBUKU NEZAPOSLENIH


TELEFAKS: (011) 3226-840
E-mail: nezaposleni@yubc.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVEZ PENZIONERA
32000 ČAČAK
BALKANSKA 6/ITELEFON: (032) 371-811

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: