SLOVENAČKI POSLOVNI KLUB
11070 BEOGRAD
MILUTINA MILANKOVIĆA 7-VMOBILNI TELEFON: 060 4252-590
E-mail: klub@spk.rs
Sajt: www.spk.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA RAKIJA
11000 BEOGRAD
CARA DUŠANA 55-A/1

NACIONALNA ASOCIJACIJA PROIZVOĐAČA RAKIJE SRBIJE

MOBILNI TELEFON: 064 2225-398
E-mail: rakija@gmail.com
Sajt: www.srpskarakija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA ČITAONICA LAZA KOSTIĆ
25000 SOMBOR
ČITAONIČKA 2TELEFON: (025) 420-715

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKE KUĆE
11070 BEOGRAD
NARODNIH HEROJA 30

NACIONALNO UDRUŽENJE
PROJEKTOVANJE NOVIH I REKONSTRUKCIJA STARIH OBJEKATA U DUHU SRPSKE GRADITELJSKE TRADICIJE

TELEFON: (011) 3190-265
E-mail: srpskekuce@gmail.com
Sajt: www.srpskekuce.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 47/II

UDRUŽENJE GRAĐANA, NEVLADINA, NEPROFITNA I NEPOLITIČKA ORGANIZACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3820-250
E-mail: beograd@sdf.org.rs
Sajt: www.sdf.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKI PEN CENTAR
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 29/4TELEFON/TELEFAKS: (011) 3344-427
E-mail: pencentar@ptt.rs
Sajt: www.serbianpen.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKO HEMIJSKO DRUŠTVO
11000 BEOGRAD
KARNEGIJEVA 4/IIITELEFON/TELEFAKS: (011) 3370-467
E-mail: office@shd.org.rs
Sajt: www.shd.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STABLO
34000 KRAGUJEVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 91 LOKAL 7

UDRUŽENJE GRAĐANA ROMSKO-SRPSKOG PRIJATELJSTVA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 338-854
E-mail: stablokg@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA-SKGO
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 22/VIII

UDRUŽENJE GRAĐANA

TELEFON: (011) 3223-446
E-mail: secretariat@skgo.org
Sajt: www.skgo.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANDUP.RS
11000 BEOGRAD
BRAĆE KRSMANOVIĆA 6

CENTAR ZA RAZVOJ NOVOG POZORIŠNOG IZRAZA

MOBILNI TELEFON: 060 3060-131
E-mail: standup@standup.rs
Sajt: www.standup.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STIG I MLAVA
12311 MALO CRNIĆE
MALO CRNIĆE BB

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA OPŠTINE MALO CRNIĆE

TELEFON: (012) 280-191

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 48TELEFON: (011) 3602-009
Sajt: www.skc.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SUBNOR SRBIJE
11040 BEOGRAD
SAVSKI TRG 9/IV

SAVEZ UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA SRBIJE REPUBLIČKI ODBOR

TELEFON: (011) 6643-775
E-mail: info@subnor.org.rs
Sajt: www.subnor.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SVET MAŠTE
34000 KRAGUJEVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 19

CENTAR ZA KREATIVNI RAZVOJ DECE
VRTIĆ I OSTALE ZABAVNE AKTIVNOSTI

TELEFON: (034) 367-929
E-mail: vrtickg@gmail.com
Sajt: www.svetmaste.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: