USAID
11000 BEOGRAD
BULEVAR KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 92

PROGRAM PODRŠKE EKONOMSKOM RAZVOJU I JAČANJU DEMOKRATIJE I UPRAVE

TELEFON: (011) 7064-000
E-mail: comments-belgrade@usaid.gov

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VATROGASNI SAVEZ BEOGRAD
11060 BEOGRAD
MIJE KOVAČEVIĆA 2-4TELEFON: (011) 2458-330
Sajt: www.vatrogasnisavezbeograd.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VATROGASNI SAVEZ GRADA NOVOG SADA
21000 NOVI SAD
JOVANA SUBOTIĆA 11TELEFON: (021) 520-996
E-mail: vsgns@eunet.rs
Sajt: www.vsgns.wordpress.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VATROGASNI SAVEZ SRBIJE
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
22. OKTOBRA 27-A
Sajt: www.vss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VATROGASNI SAVEZ VOJVODINE
21000 NOVI SAD
JOVANA SUBOTIĆA 11TELEFON: (021) 529-564

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VELEBIT
23312 BANATSKO VELIKO SELO
DESANKE MAKSIMOVIĆ 22

LOVAČKO UDRUŽENJE

MOBILNI TELEFON: 065 3351-444

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VERITAS
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 8/IV

DOKUMENTACIONO INFORMACIONI CENTAR
NEVLADINA I NESTRANAČKA ORGANIZACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3236-486
Sajt: www.veritas.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISART
21000 NOVI SAD
JOVANA SUBOTIĆA 4-A

ASOCIJACIJA ZA VIZUELNU UMETNOST I KULTURU


E-mail: info@visart.rs
Sajt: www.visart.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZIJA
34000 KRAGUJEVAC
KNEZA MILOŠA 17

UDRUŽENJE GRAĐANA
NVO ZA POBOLJŠANJE OPŠTIH ŽIVOTNIH USLOVA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 324-618
E-mail: kontakt@vizijakg.org
Sajt: www.vizijakg.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIZUALIZATOR
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 6/III

FONDACIJA
CENTAR ZA RAZVOJ FOTOGRAFIJE

MOBILNI TELEFON: 063 615-788
E-mail: festivalvizualizator@gmail.com
Sajt: www.vizualizator.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VUKOVA ZADUŽBINA
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 2CENTRALA: (011) 682-803
E-mail: vukz@verat.net
Sajt: www.vukova-zaduzbina.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YU ECHO
11000 BEOGRAD
TIRŠOVA 10

JUGOSLOVENSKO UDRUŽENJE ZA EHOKARDIOGRAFIJU

TELEFON: (011) 2684-672

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZADUŽBINA ILIJE M. KOLARCA
11000 BEOGRAD
STUDENTSKI TRG 5CENTAR ZA PREDAVAČKU DELATNOST SA GALERIJOM I BIBLIOTEKOM: (011) 2638-472
E-mail: office@kolarac.rs
Sajt: www.kolarac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZADUŽBINA IVE ANDRIĆA
11000 BEOGRAD
MILUTINA BOJIĆA 4TELEFON/TELEFAKS: (011) 3034-350
E-mail: zia@eunet.rs
Sajt: www.ivoandric.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZADUŽBINA KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA
34310 TOPOLA
OPLENAC BBTELEFON/TELEFAKS: (034) 6811-280
Sajt: www.oplenac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: