CRVENI KRST SRBIJE
23320 ČOKA
PETRA DRAPŠINA 30

OPŠTINSKI ODBOR ČOKA

TELEFON/TELEFAKS: (0230) 71-484

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
22000 SREMSKA MITROVICA
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 17

OPŠTINSKI ODBOR SREMSKA MITROVICA

TELEFON: (022) 621-938

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST ČUKARICE
11000 BEOGRAD
VLADIMIRA RADOVANOVIĆA 2TELEFON: (011) 3556-241
E-mail: ckrstcuk@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELTA FONDACIJA
11070 BEOGRAD
VLADIMIRA POPOVIĆA 8-ATELEFON: (011) 2012-663
E-mail: fondacija@deltaholding.rs
Sajt: www.deltafondacija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEČJE SRCE
11000 BEOGRAD
CARA NIKOLAJA II 61-A

HUMANITARNA ORGANIZACIJA ZA POMOĆ OSOBAMA SA SMETNJAMA U MENTALNOM RAZVOJU

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3349-623
E-mail: organizacija@decjesrce.rs
Sajt: www.decjesrce.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DIJASPORA
37000 KRUŠEVAC
KOSANČIĆEVA 4

SAVEZNI CENTAR ZA PRIVREDU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
HUMANITARNE USLUGE, NAUČNO, KVALITETNO I STRUČNO UNAPREĐIVANJE INVENTIVNOG, STVARALAČKOG RADA U OBAVLJANJU I PRUŽANJU USLUGA, EDUKACIJA, SPECIJALIZACIJA, OBRAZOVNO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE POLJOPRIVREDNIH, PRIVREDNIH, PROSVETNIH, HOTELSKIH, UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I SAOBRAĆAJNIH DELATNOSTI

TELEFON/TELEFAKS: (037) 417-105
E-mail: serb_ser@ptt.rs
Sajt: www.serbcent.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM OMLADINE ZAJEČAR
19000 ZAJEČAR
7. SEPTEMBRA BBTELEFON: (019) 432-022

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM RATNIH VOJNIH INVALIDA BEOGRADA
11000 BEOGRAD
SAVSKI TRG 9TELEFON: (011) 6643-948
E-mail: domrvi.beograda@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE SRBIJE
11000 BEOGRAD
SREDAČKA 2TELEFON: (011) 2430-476
E-mail: mssserb@sbb.rs
Sajt: www.multiplaskleroza.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO SRBIJE ZA BORBU PROTIV RAKA
11000 BEOGRAD
PASTEROVA 14TELEFON: (011) 2656-386
E-mail: serbca@ncrc.ac.rs
Sajt: www.serbiancancer.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO SRPSKIH DOMAĆINA
11000 BEOGRAD
TRG NIKOLE PAŠIĆA 4/II

UDRUŽENJE GRAĐANA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3347-774
E-mail: info@drustvosrpskihdomacina.org.rs
Sajt: www.drustvosrpskihdomacina.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV ŠEĆERNE BOLESTI KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
RUDNIČKA 7-A/3TELEFON/TELEFAKS: (034) 373-537

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO ZA BRIGU O STARIM LICIMA OPŠTINE STARI GRAD
11000 BEOGRAD
DOBRAČINA 11

HUMANITARNA ORGANIZACIJA

TELEFON: (011) 629-662

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO ZA DEČIJU CEREBRALNU PARALIZU
34000 KRAGUJEVAC
EPISKOPA SAVE 15TELEFON/TELEFAKS: (034) 370-274
E-mail: bozidarkaa@yahoo.com
Sajt: www.cerebralnaparaliza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO ZA NEGOVANJE TRADICIJA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE DO 1918. GODINE
11000 BEOGRAD
ZADARSKA 2TELEFON: (011) 2639-305

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: