DRUŠTVO ZA RAZVOJ DECE I MLADIH-OTVORENI KLUB
18000 NIŠ
TRG UČITELJ TASE 2

EDUKACIJA, RAZVOJ KREATIVNOSTI I CELOKUPNE LIČNOSTI MLADOG ČOVEKA

MOBILNI TELEFON: 060 6642-000
E-mail: otvoreniklub@gmail.com
Sajt: www.oknis.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRUŠTVO ZA UNAPREĐENJE MARKETINGA
11050 BEOGRAD
MIRJEVSKI BULEVAR 30-B/3TELEFON: (011) 2773-721
E-mail: kramer@eunet.rs
Sajt: www.marketing-knjige.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DVD VRAČAR
11000 BEOGRAD
METOHIJSKA 42

DRUŠTVENA ORGANIZACIJA ZA PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA I POSLOVIMA FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA OBJEKATA I IMOVINE
SERVISIRANJE PROTIVPOŽARNIH APARATA, OBUKA RADNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA, IZRADA NORMATIVNIH AKATA, PRODAJA PROTIVPOŽARNE OPREME

DIREKCIJA: (011) 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs
Sajt: www.dvdvracar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECO ENERGY
25000 SOMBOR
BATINSKA 7

UDRUŽENJE ZA PROIZVODNJU ORGANSKE HRANE
INFORMISANJE, EDUKACIJA, PROMOCIJA I MARKETING, NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST, IZDAVAŠTVO, PROIZVODNJA I PLASMAN PROIZVODA

MOBILNI TELEFON: 065 5131-058
E-mail: upohecoenergy@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ECODEV
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 84

CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE PROJEKTE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2080-228
E-mail: info@ecodev.rs
Sajt: www.ecodev.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EDUKACIONI CENTAR LESKOVAC
16000 LESKOVAC
MASARIKOV TRG 32TELEFON: (016) 215-413
E-mail: edcentar@gmail.com
Sajt: www.nvo.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKO PLUS
34000 KRAGUJEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 20

UNIJA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU SRBIJE
CENTAR U KRAGUJEVCU

TELEFON/TELEFAKS: (034) 365-602
E-mail: ekoplus@microsky.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKOLOŠKI POKRET NOVOG SADA
21000 NOVI SAD
VOJVOĐANSKIH BRIGADA 17TELEFON: (021) 529-096
E-mail: ekopokretns@gmail.com
Sajt: www.ekopokret.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ENDEMIT
11060 BEOGRAD
VOJVODE MICKA KRSTIĆA 9/13

EKOLOŠKO DRUŠTVO
ZAŠTITA I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE I OČUVANJE BIODIVERZITETA


E-mail: office@endemit.org.rs
Sajt: www.endemit.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ERDOGLIJA
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 132

OMLADINSKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 335-299

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ESTRADA MELOS
32000 ČAČAK
BRAĆE GLIŠIĆA 10

UDRUŽENJE PROFESIONALNIH MUZIČARA I ESTRADNIH RADNIKA SRBIJE

MOBILNI TELEFON: 065 8056-359
E-mail: estrada.melos.ca@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ETNO LATKOVAC
37230 ALEKSANDROVAC (KRUŠEVAC)
SELO LATKOVAC

ETNO SFERA, ETNO SELO

TELEFON: (037) 3751-381
E-mail: office@ethno.co.rs
Sajt: www.ethno.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EUTA
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 47

EVROPSKA TRENING AKADEMIJA - EUROPEAN TRAINING ACADEMY

MOBILNI TELEFON: 069 8220-914
E-mail: info@euta.info
Sajt: www.euta.info

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EVROPSKI OMLADINSKI CENTAR
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 51

UDRUŽENJE
REALIZUJE PROJEKAT EVROPSKA OMLADINSKA KARTICA

KORISNIČKI SERVIS: (011) 3349-877
Sajt: www.mojakartica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EVROPSKI POKRET U SRBIJI
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 31/II

NEVLADINA ORGANIZACIJA

TELEFON: (011) 3640-174
E-mail: office@emins.org
Sajt: www.emins.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: