FAZAN
24342 PAČIR
SRPSKA 22

LOVAČKO UDRUŽENJE

TELEFON: (024) 4744-026

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FELINOLOŠKO DRUŠTVO LE PETIT
11000 BEOGRAD
ČINGRIJINA 18MOBILNI TELEFON: 063 202-121
E-mail: lepetit.rs@gmail.com
Sajt: www.lepetit.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FELINOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE-FELIS SERBICA
11000 BEOGRAD
TODORA DUKINA 89
E-mail: felis.serbica@gmail.com
Sajt: www.felisserbica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERIJALNI SAVEZ BEOGRADA
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 22TELEFON: (011) 3220-762

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERIJALNI SAVEZ RAKOVICE
11000 BEOGRAD
PATRIJARHA DIMITRIJA 7-13TELEFON: (011) 3565-494

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERIJALNI SAVEZ SRBIJE
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 22/IITELEFON: (011) 3220-762
E-mail: info@hostels.rs
Sajt: www.hostels.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FERIJALNI SAVEZ ZVEZDARA
11000 BEOGRAD
ĆIRILA I METODIJA 2-ATELEFON/TELEFAKS: (011) 2423-518

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FOND ZA HUMANITARNO PRAVO
11000 BEOGRAD
DEČANSKA 12TELEFON: (011) 3349-600
E-mail: office@hlc-rdc.org
Sajt: www.hlc-rdc.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO-SRBIJA
11000 BEOGRAD
KNEGINJE LJUBICE 14TELEFON: (011) 3025-800
E-mail: office@fosserbia.org
Sajt: www.fosserbia.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FONDACIJA CENTAR ZA DEMOKRATIJU
11000 BEOGRAD
KRALJICE NATALIJE 70/IITELEFON: (011) 3627-780
E-mail: info@centaronline.org
Sajt: www.centaronline.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FONDACIJA DR ZORAN ĐINĐIĆ
11000 BEOGRAD
ZMAJA OD NOĆAJA 12/IV

STIPENDIRANJE MLADIH TALENATA, EDUKACIJA I OBRAZOVANJE

TELEFON: (011) 2623-056
E-mail: office@fond-djindjic.org
Sajt: www.fond-djindjic.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FONDACIJA DR ŠPIRO MATIJEVIĆ
21000 NOVI SAD
ŠUMADIJSKA 12

U SASTAVU MATIJEVIĆ GRUPE

TELEFON: (021) 6612-480
Sajt: www.matijevic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FONDACIJA HEMOFARM
11000 BEOGRAD
STRAHINJIĆA BANA 31-ATELEFON: (011) 2910-485
E-mail: fondacija@hemofarm.com
Sajt: www.fondacijahemofarm.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

FONDACIJA HEMOFARM
26300 VRŠAC
BEOGRADSKI PUT BB